EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cwblhau cam olaf prosiect teithio llesol Llanandras

Image of Hereford Street in Presteigne

22 Medi 2021

Image of Hereford Street in PresteigneBydd yr elfen derfynol o fewn y prosiect i wella llwybrau teithio llesol o fewn Llanandras yn cael ei chwblhau'r wythnos nesaf (wythnos yn dechrau 27 Medi 2021) pan fydd Stryd Henffordd yn dod yn stryd unffordd.

Am nifer o flynyddoedd, mae'r gymuned leol wedi elwa o nifer o welliannau a wnaed gan Gyngor Sir Powys fel rhan o'r prosiect Llwybrau Diogel mewn Cymunedau, a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Yn dilyn ymgynghoriad gyda'r gymuned leol, cafodd y cynlluniau eu gwireddu gyda'r nod o wella llwybrau teithio llesol o fewn y dref fel bod mwy o drigolion yn cael eu hannog i deithio teithiau byr trwy gerdded neu seiclo yn hytrach na mynd mewn cerbyd.

Mae'r gwelliannau hyn yn cyflwyno llwybr cerdded a seiclo diogel i'r gymuned sy'n mynd ar hyd y rhan fwyaf o'r ffordd osgoi ac yn cynnwys cysylltiadau gyda'r ysgol uwchradd a'r ysgol gynradd, ynghyd â llwybr tuag at ganol y dref a stadau tai'r dref.

Dywedodd y Cyng. Heulwen Hulme, yr Aelod Cabinet dros Briffyrdd: "Rydym eisiau i'n trigolion fod yn fwy actif ond dim ond os bydd seilwaith mewn lle iddynt gerdded neu seiclo mwy y gall hyn ddigwydd.

"Cafodd y cynllun teithio llesol yn Llanandras ei ddylunio i annog pobl i gerdded neu seiclo teithiau byrion, yn enwedig teithiau i'r ysgol ac oddi yno.

"Cyflwyno'r system unffordd ar Stryd Henffordd yw'r cam olaf i'w gwblhau o'r gwelliannau a gynlluniwyd ar gyfer prosiect teithiol llesol presennol y dref a fydd yn helpu i wella iechyd a lles y bobl leol, lleihau tagfeydd traffig a gwella'r amgylchedd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu