EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hwb Cerbydau newydd i Ailgylchu Masnachol Powys

Image of the new commercial recycling lorries and team

24 Medi 2021

Image of the new commercial recycling lorries and teamMae Ailgylchu Masnachol Powys wedi gweld hwb arall i'r gwasanaeth y mae'n gallu ei gynnig i gwsmeriaid ar ôl i dri cherbyd casglu pwrpasol newydd gyrraedd y fflyd.

Mae'r lorïau newydd, pwrpasol a deniadol yn sicrhau y gall Ailgylchu Masnachol Powys gynnig casgliadau cyson a dibynadwy o fwyd, papur a cherdyn, plastig a chaniau, gwydr, gwastraff gardd a gwastraff dros ben i fusnesau, sefydliadau a digwyddiadau.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu, "Mae gan bob busnes a sefydliad ddyletswydd gofal, yn ôl y gyfraith (Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, Adran 34), i sicrhau bod eu gwastraff a'u hailgylchu yn cael eu prosesu'n gywir, gan gynnwys gwastraff sy'n dod o fusnesau sy'n cael eu rhedeg o gartref, gan gynnwys llety gwyliau."

"Mae'n bwysig i fusnesau wybod beth y gallan nhw ac na allan nhw ei wneud gyda'u gwastraff i gydymffurfio â'r rheoliadau hyn ac osgoi dirwyon mawr. Mae Ailgylchu Masnachol Powys yn gweithio gyda'i gwsmeriaid i sicrhau eu bod yn prosesu eu gwastraff yn gyfreithlon, tra hefyd yn gwneud eu rhan dros yr amgylchedd drwy ailgylchu cymaint ag y bo modd.

"Bydd y tri cherbyd Ailgylchu Masnachol newydd ym Mhowys yn sicrhau y gallwn ni wasanaethu ein holl gleientiaid presennol a derbyn cwsmeriaid newydd sydd am wella eu hailgylchu a chadw at y ddeddfwriaeth amgylcheddol."

Mae Ailgylchu Masnachol Powys eisoes yn helpu dros fil o fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion a digwyddiadau i gyfrannu at yr amgylchedd. Mae'n cynnig gwasanaeth ailgylchu a chasglu gwastraff cost-effeithiol.

I gael rhagor o wybodaeth am wasanaeth Ailgylchu Masnachol Powys, neu i ofyn am archwiliad gwastraff am ddim a dyfynbris am wasanaeth pwrpasol, cost-effeithiol ac effeithlon ar gyfer eich busnes, ewch i: Ailgylchu Masnachol - Powys

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu