EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llyn Llandrindod a Llyn Syfaddan bellach yn rhydd o algâu gwyrddlas

Image of a lake

24 Medi 2021

Image of a lakeYn dilyn canfod algâu gwyrddlas yn Llyn Llandrindod ym mis Awst 2021 ac yn Llyn Syfaddan, Llangors ym mis Mai 2021, mae samplu gan Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau bod lefelau bellach wedi gostwng yn y ddau safle.

Mae dwy sampl a gymerwyd bob wythnos yn olynol o'r llyn yn is na'r trothwy rhybuddio. Felly mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynghori bod y blodau algâu wedi cilio.

Mae Cyngor Sir Powys wedi codi'r holl gyfyngiadau a roddwyd ar waith dros dro tra oedd lefelau'r algâu'n uchel. Erbyn hyn caiff gweithgareddau dŵr ailddechrau ar y llynnoedd.

Mae cronni algâu gwyrddlas yn y ddau lyn yn digwydd yn naturiol o bryd i'w gilydd yn ystod tywydd cynnes. Mae bob amser yn bosibl y gall y tyfiant algâu gwyrddlas ddod yn ôl. Mae'r cyngor yn dal i awgrymu bod aelodau'r cyhoedd yn cymryd gofal os ydyn nhw'n gweld bod arwyddion o algâu yn y llyn o hyd (fel afliwio).

I roi gwybod am arwyddion pellach o algâu gwyrddlas, ffoniwch Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0300 065 3000.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu