EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymestyn Ystafell Ffitrwydd Canolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt

An artist’s impression of the refurbished and extended fitness suite at Builth Wells Sports Centre.

27 Medi 2021

An artist’s impression of the refurbished and extended fitness suite at Builth Wells Sports Centre.Bydd gwaith i adnewyddu'r ystafell ffitrwydd mewn canolfan chwaraeon yng nghanol Powys yn dechrau'n gynnar fis nesaf.

Mae Cyngor Sir Powys a Freedom Leisure wedi cyhoeddi y bydd y datblygiad yng Nghanolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt yn dechrau ar 4 Hydref.

Fel rhan o'r gwaith, bydd yr ystafell codi pwysau yn cael ei hymestyn i greu lle cryfder ymarferol a phwrpasol. Bydd yn sicrhau bod digon o le ar gyfer nifer gynyddol o aelodau a chwsmeriaid y ganolfan. Bydd cynnyrch Technogym hawdd ei drin newydd o'r radd flaenaf yn cael ei osod yn lle'r cyfarpar presennol.

Bydd gwaith i wella'r lloriau, y nenfwd a'r goleuadau hefyd yn mynd rhagddo i greu cyfleuster o safon ar gyfer ymarfer.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod y Cabinet ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant: "Mae gan drigolion Powys sydd am edrych ar ôl eu lles corfforol a meddyliol - a lles eu teuluoedd - feddwl mawr o'n canolfannau hamdden a chwaraeon. Felly mae darparu'r cyfleusterau gorau y gallwn yn bwysig tu hwnt i ni.

"Dylai'r gwaith ry'n ni wedi ei drefnu arwain at welliannau mawr yng Nghanolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt. Mae i weld yn ddatblygiad cyffrous dros ben a fydd yn rhoi cyfle i fwy byth o bobl yn yr ardal fyw yn iach ac yn actif!"

Bydd y gwelliannau hefyd o les i ddisgyblion yr ysgol uwchradd gerllaw sy'n astudio yng Nghampws Llanfair-ym-Muallt Ysgol Canol Cymru. Maen nhw'n defnyddio'r cyfleusterau yn ystod eu gwersi ymarfer corff a gweithgareddau chwaraeon allgyrsiol.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg: "Mae sicrhau bod cyfleusterau ymarfer ar gael i'n dysgwyr yn bwysig dros ben i'w lles meddyliol a chorfforol ac mae'n rhan o'n huchelgais i gynnig yr amgylcheddau dysgu gorau oll ym mhob un o ysgolion y sir."

Dywedodd Gwyn Owen, Rheolwr Ardal gyda Freedom Leisure: "Rydym wrth ein bodd o fedru bwrw ymlaen â'r prosiect yma sy'n enghraifft wych arall o bartneriaeth go iawn ac effeithiol. Bydd yn darparu campfa newydd wych a lle ymarfer ar gyfer cymuned Llanfair-ym-Muallt a Phowys oll."

LLUN: Argraff artist o'r ystafell ffitrwydd wedi'i hadnewyddu a'i hymestyn yng Nghanolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu