EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Powys i ymuno gydag Wythnos Llyfrgelloedd 2021

Libraries Week 2021

30 Medi 2021

Libraries Week 2021Mae trigolion Powys yn cael eu gwahodd i gamu i mewn i'w llyfrgell leol ac ymuno yn y dathliadau fel rhan o Wythnos Llyfrgelloedd 2021, a gynhelir o'r 4-10 Hydref.

Arddangosfa a dathliad blynyddol yw'r Wythnos Lyfrgelloedd o'r gorau sydd gan lyfrgelloedd i'w gynnig. Bydd y digwyddiad yn amlygu'r rôl ganolog mae Llyfrgelloedd yn ei chwarae yn eu cymuned fel y gyrrwr ar gyfer cynhwysiant, cynaliadwyedd, symudedd cymdeithasol a chydlyniant cymunedol, gyda 'Gweithredu, newid bywydau' yn thema ar gyfer yr wythnos.

Trwy gydol yr wythnos, mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys yn bwriadu rhoi amlygrwydd i lawer o'i wasanaeth trwy ei sianeli cyfryngau cymdeithasol https://en-gb.facebook.com/powyslibraries

Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys,

  • Benthyca eGylchgronau am ddim oddi wrth Libby,gan Overdrive
  • Benthyca eLyfrau ac ELyfrau clywedol am ddim oddi wrth Borrowbox
  • Cael mynediad at Ancestry am ddim o'r cartref trwy'r catalog llyfrgelloedd tan 31 Rhagfyr 2021
  • Cynllun Archebu a Chasglu, sy'n caniatáu i drigolion ddweud wrth y tîm pa fath o lyfrau maen nhw'n eu hoffi a derbyn rhai o'r llyfrau wedi'u casglu â llaw yn barod iddynt eu casglu
  • Cynlluniau Presgripsiwn Darllen yn Dda, megis Darllen yn Dda ar gyfer Dementia, ar gyfer Iechyd Meddwl, ac ar gyfer Plant, y gellir eu benthyca yn rhad ac am ddim, ac sy'n helpu pobl i ddeall a rheoli eu hiechyd a'u lles.

Dywedodd y Cyng. Rachel Powell, Aelod o Gabinet Cyngor Sir Powys dros Bobl Ifanc, Hamdden a Diwylliant: "Mae llyfrgelloedd yn chwarae rôl hanfodol o fewn ein cymunedau, ac rwy'n meddwl fod yr Wythnos Lyfrgelloedd yn ein helpu ni i wirioneddol sylweddoli hynny ac yn ein dysgu ni am yr amrywiaeth o wasanaethau y maent yn eu cynnig, nid yn ystod yr wythnos hon yn unig, ond trwy gydol y flwyddyn.

"Yn dilyn cau llyfrgelloedd ar draws y sir y llynedd, oherwydd y pandemig COVID-19, nid yw rhai pobl dal i fod yn siŵr os ydym yn gweithredu'n llwyr unwaith eto. Wel, fe hoffwn roi sicrwydd i'n holl drigolion fod ein llyfrgelloedd yn agored i'r cyhoedd unwaith eto.

"Gall trigolion ganfod mwy am yr holl ffyrdd rydym yn helpu darllenwyr o bob oedran i gael mynediad at lyfrau, eLyfrau, eLyfrau clywedol ac eGylchgronau. Mae croeso i bawb ac mae'r llyfrgell yn rhad ac am ddim i ymuno â hi."

Os hoffech gymryd rhan yn yr Wythnos Lyfrgelloedd, gallwch ganfod eich llyfrgell agosaf ym Mhowys yma, https://cy.powys.gov.uk/article/2871/Dod-o-hyd-ir-llyfrgell-agosaf neu edrych ar ein llyfrgell ar-lein yma, https://wales.ent.sirsidynix.net.uk/client/cy_GB/powys_cy/?dt=list

Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at y gwasanaethau llyfrgelloedd at library@powys.gov.uk neu ffoniwch y Llinell Llyfrgelloedd ar 01874 612394

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu