EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gliniaduron newydd wedi'u dosbarthu i ddysgwyr yn ysgolion Powys

A learner using a Chromebook

1 Hydref 2021

A learner using a ChromebookDiolch i fenter gan Lywodraeth Cymru mae dros 800 o liniaduron newydd wedi'u dosbarthu i ysgolion Powys yn ystod mis Medi i'w defnyddio gan ddysgwyr.

Mae Cyngor Sir Powys wedi gallu darparu 848 o Chromebooks fel rhan o fuddsoddiad o £517,331 gan raglen Hwb EdTech Llywodraeth Cymru.  Mae'r rhaglen yn cefnogi trawsnewid seilwaith digidol pob ysgol a gynhelir yng Nghymru.

Prynwyd y gliniaduron gan Dîm Gwasanaethau Digidol y cyngor fel rhan o'i raglen Powys Ddigidol.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Addysg Cyngor Sir Powys: "Rwy'n falch iawn ein bod wedi gallu darparu'r Chromebooks hyn diolch i gyllid gan raglen Hwb EdTech Llywodraeth Cymru. Mae'n bwysig bod yr offer TG gorau ar gael i'n dysgwyr, fel y gallant ffynnu a chyrraedd eu potensial llawn.

"Rydym yn ceisio creu sector ysgolion sy'n gyfoethog yn ddigidol sy'n gwella'r profiad dysgu sydd ar gael i'n holl blant ac mae'n un o egwyddorion arweiniol ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030. "

Ychwanegodd y Cynghorydd Beverley Baynham, Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethu Corfforaethol Cyngor Sir Powys: "Rwy'n falch bod ein Tîm Gwasanaethau Digidol wedi gallu cefnogi'r fenter hon, fel rhan o'n rhaglen Powys Ddigidol sy'n anelu at gefnogi ein cymunedau i ennill sgiliau digidol."

Mae rhaglen Powys Ddigidol y cyngor yn rhan o'i Rhaglen Drawsnewid i gyflawni dyheadau ei gynllun gwella corfforaethol Gweledigaeth 2025.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu