EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Croesawu ceisiadau i ysgolion cynradd

Image of a school classroom

4 Hydref 2021

Image of a school classroom Mae Cyngor Sir Powys wedi dweud ei fod nawr yn derbyn ceisiadau ar gyfer plant fydd yn mynd i ysgol gynradd ym mis Medi 2022.

Mae gan rieni neu ofalwyr plant a fydd yn ymuno â'r dosbarth derbyn mewn ysgol gynradd tan ddydd Gwener 7 Ionawr 2022 i anfon cais.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Dylai pob rhiant / gofalwr lenwi'r cais hwn mor fuan â phosibl am le mewn ysgol gynradd ym mis Medi 2022.

"Os na fyddwch yn ei lenwi mewn pryd, fe all olygu na fydd lle i'ch plentyn yn yr ysgol o'ch dewis."

Dylai rhieni / gofalwyr lenwi ffurflen gais ar wefan y cyngor erbyn dydd Gwener 7 Ionawr 2022: https://cy.powys.gov.uk/article/7627/Gwneud-Cais-am-Le-Mewn-Ysgol

Os nad ydych yn gallu gwneud hynny ar-lein, cysylltwch â admissions@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu