EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymgyrch newydd yn galw ar berchnogion cŵn i adael 'adael olion pawen yn yn unig'

Image of a dog and the caru cymru branding

7 Hydref 2021

Image of a dog and the caru cymru brandingCyngor Sir Powys yn ymuno ag ymgyrch newydd i fynd i'r afael â baw cŵn.

Mae Cyngor Sir Powys yn annog perchnogion cŵn i wneud y peth iawn a chodi baw eu hanifeiliaid anwes fel rhan o ymgyrch cenedlaethol newydd gan Cadwch Gymru'n Daclus.

Er yr amcangyfrifir bod naw allan o ddeg o berchnogion cŵn yn glanhau ar ôl eu hanifeiliaid anwes, mae baw ci yn dal yn broblem mewn cymunedau ar draws y wlad.  Nod ymgyrch Cadwch Gymru'n Daclus yw codi ymwybyddiaeth o'r peryglon iechyd sydd yn gysylltiedig â baw cŵn; nid yn unig i bobl ond hefyd i anifeiliaid fferm ac anifeiliaid anwes eraill.

Gall baw ci sydd wedi ei adael ar ôl gario bacteria niweidiol all barhau yn y pridd ymhell ar ôl iddo bydru.

Mae'r ymgyrch cenedlaethol yn cael ei gynnal fel rhan o Caru Cymru - mudiad cynhwysol sydd yn cael ei arwain gan Cadwch Gymru'n Daclus ac awdurdodau lleol i ysbrydoli pobl i weithredu a gofalu am yr amgylchedd.

Yn seiliedig ar ymchwil gan arbenigwyr newid ymddygiad, bydd arwyddion, posteri, stensiliau pawennau a sticeri biniau pinc llachar yn ymddangos ar draws Powys i 'ysgogi' pobl i wneud y penderfyniad iawn.  

"Baw cŵn yw'r math mwyaf annerbyniol a ffiaidd o lanast ar ein strydoedd a'n mannau agored, ac yn ôl sylwadau gan drigolion Powys, baw cŵn yw un o'r problemau gwaethaf," esboniodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cyngor Sir Powys dros yr Amgylchedd.

"Mae'r tîm ymwybyddiaeth a gorfodaeth gwastraff wrthi'n brysur yn codi arwyddion ac yn cydweithio â pherchnogion cŵn, ac mae'r glanhawyr strydoedd yn gwneud eu gorau i lanhau ar ôl y rhai anghyfrifol sy'n gwrthod cymryd cyfrifoldeb dros eu cŵn eu hunain.

"Nod yr ymgyrch hwn yw annog cerddwyr cŵn i ddefnyddio biniau i gael gwared ar faw cŵn a lleihau'r achosion o faw cŵn a'r costau glanhau sy'n gysylltiedig â'r math hwn o ymddygiad gwrthgymdeithasol."

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru'n Daclus: "Rydym yn llawn cyffro yn lansio'r ymgyrch pwysig hwn gyda'n partneriaid mewn awdurdodau lleol.  Fel cenedl sydd yn caru cŵn, dylem i gyd fod yn ymwybodol nad llanast amhleserus yn unig yw baw ci, gall fod yn beryglus.

"Rydym yn annog y lleiafrif bach o berchnogion cŵn anghyfrifol i wneud y peth iawn.  Trwy beidio â chodi baw eich ci, gallech fod yn peryglu pobl, anifeiliaid fferm, a'n hanifeiliaid anwes annwyl.  Bagiwch, biniwch a gadael olion pawen yn unig pan fyddwch allan."

Mae pobl ym Mhowys ac ar draws Cymru yn cael eu hannog i ymuno â'r ymgyrch newydd.  Ewch i wefan Cadwch Gymru'n Daclus i ganfod mwy a lawrlwytho deunyddiau am ddim: www.keepwalestidy.cymru/caru-cymru

Mae Caru Cymru wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu