EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Powys yn colli allan ar restr hir Dinas Diwylliant

Image of City of Culture 2025 bid branding

8 Hydref 2021

Image of City of Culture 2025 bid branding Gall y cyngor sir gyhoeddi fod Powys wedi colli allan ar gyrraedd rhestr hir 'Dinas Diwylliant 2025 y DU' o drwch blewyn. 

Wedi ymgeisio i gynnal blwyddyn o wyliau diwylliannol ar gyfer 2025, ni ddewiswyd y sir fel un o wyth lle yn unig o bob cwr o'r DU a fydd yn symud ymlaen erbyn hyn at gam nesaf y cais.

Gall unrhyw awdurdod lleol ymgeisio am y wobr fawreddog, a oedd yn golygu fod Powys, er gwaethaf y ffaith nad oedd yn gartref i ddinas, yn gymwys ar gyfer y teitl fel rhanbarth sy'n gartref i amrywiaeth gyfoethog o ddiwylliant.

Roedd y cais 'Dinas Diwylliant' yn gyfle gwych i arddangos sector diwylliannol unigryw ac i helpu hybu'r economi lleol yn dilyn y pandemig.

Dywedodd y Cyng. Myfanwy Alexander, Aelod o'r Cabinet a Chyfarwyddwr y Cais: "Nid dyma'r newyddion yr oedden ni wedi'i obeithio wrth gwrs ond mae'r broses o gyflwyno ein cais wedi bod yn arbennig o werthfawr, gan amlygu'r cyfoeth o ddoniau a'r dyfnder o dreftadaeth sydd gennym ni yma ym Mhowys.

"Mae creadigrwydd yn rhan allweddol o'n dyfodol ac rydym yn mynd ati'n weithgar i chwilio am nifer o ffyrdd o rannu'r gwychder hwnnw gyda'r byd ehangach."

Ychwanegodd y Cyng. Rachel Powell, Aelod o'r Cabinet dros Bobl Ifanc, Diwylliant a Hamdden: "Er ein bod yn amlwg yn siomedig, mae hyn wedi bod yn gyfle gwych i ganolbwyntio a myfyrio, ar ba mor gyfoethog ac unigryw yw'r cyfan sydd ar gynnig yn y Sir brydferth hon.

"Mae gan y Celfyddydau a Diwylliant ym Mhowys, ym mha bynnag ffurf y cyflwynir hwy, gymaint i'w ddathlu ac mae'r gamp o gael ein hystyried hyd yn oed wedi cynnig hwb mawr ei angen i gofio pa mor ffodus ydym ni."

Bydd rhestr fer derfynol yn cael ei chadarnhau ar ddechrau 2022 cyn cyhoeddi'r enillydd ym mis Mai 2022.

Gallwch ganfod mwy am gais Powys trwy edrych ar www.powys.gov.uk/cityofculture 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu