EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau plant ym Mhowys

Mum and daughters with complex needs

12 Hydref 2021

Mum and daughters with complex needsAllech chi ddarparu seibiannau byr neu gymorth yn ystod y dydd i ofalwyr maeth sy'n gofalu am blant ag anghenion ychwanegol?

Ar hyn o bryd mae gennym deuluoedd maeth ym Mhowys sy'n gofalu am blant ag anghenion meddygol cymhleth neu anableddau corfforol. Rydym yn chwilio am gymorth ar frys i'n teuluoedd maeth gael peth amser yn ystod y dydd i wneud y siopa ac i'r plant gael seibiant byr dros nos o bryd i'w gilydd.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Plant: "Mae ein gofalwyr maeth yn ymroddgar iawn ac yn ymroddedig i gefnogi plant mewn gofal. Ond weithiau maen nhw eu hunain angen ychydig o gymorth ychwanegol gan ofalwyr maeth seibiant byr sydd â'r profiad priodol'.

Felly, os oes gennych brofiad personol neu broffesiynol o ofalu am bobl ag anableddau neu anghenion meddygol ychwanegol ac yn dymuno cefnogi plant lleol a'u teuluoedd, rwy'n eich annog i gysylltu â ni, hoffen ni glywed gennych."

Drwy faethu gyda ni, byddwch yn cynnig cartref gofalgar i deuluoedd lleol yn eich ardal leol, cymorth 24/7 a byddwch yn cael lwfans ariannol hael ac ystod o hyfforddiant.

Os oes gennych ddiddordeb ac ry'ch chi am wybod mwy ffoniwch ein tîm cyfeillgar ar 0800 22 30 627 e-bost fostering@powys.gov.uk neu ewch i powys.maethucymru.llyw.cymru/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu