HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mynd yn ddi-bapur gyda biliau Treth y Cyngor neu Drethi Busnes!

A man holding up a sign saying 'Go paperless'

15 Hydref 2021

A man holding up a sign saying 'Go paperless'Bydd trigolion a busnesau Powys erbyn hyn yn gallu derbyn dolen i'w biliau Treth y Cyngor neu Drethi Busnes dros e-bost yn hytrach na drwy'r post.

Mae dros 47,000 o drigolion a busnesau eisoes wedi creu 'Fy Nghyfrif' gyda Chyngor Sir Powys ond rhaid sicrhau ei fod yn gysylltiedig â'u Treth y Cyngor neu Drethi Busnes trwy ychwanegu eu cyfeirnod, os nad ydynt wedi gwneud hynny eisoes, ac yna dewis 'mynd yn ddi-bapur'.

Byddant wedyn yn derbyn dolen i'r bil dros e-bost i'w ddefnyddio i weld neu lwytho'r bil.  Bydd modd gweld neu lwytho'r bil unrhyw bryd trwy fynd i 'Fy Nghyfrif'.

  • Os nad oes gennych 'Fy Nghyfrif', gallwch gofrestru am un yma: https://cy.powys.gov.uk/logiomewn
  • Os oes gennych gyfrif yn barod, ychwanegwch eich cyfeirnod Treth y Cyngor neu Drethi Busnes, yna ateb 'ie' i filiau di-bapur.
  • Os ydych wedi rhoi eich cyfeirnod Treth y Cyngor neu Drethi Busnes o'r blaen, bydd rhaid i fynd i 'Fy Nghyfrif' a chlicio ar y dewis 'Mynd yn ddi-bapur'

Bydd modd i drigolion a busnesau ddefnyddio 'Fy Nghyfrif' i weld gwybodaeth bersonol, cynllun rhandaliadau, newid opsiynau talu, gan gynnwys sefydlu neu newid debyd uniongyrchol a gofyn am ad-daliadau.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Portffolio Cyllid: "Rwy'n credu y bydd yn llawer mwy cyfleus i nifer fawr o'n trigolion a'n busnesau i dderbyn eu biliau dros e-bost, ond gyda mantais ychwanegol o leihau'r maint o bapur mae'r cyngor yn ei ddefnyddio."

Mae'r newidiadau hyn wedi deillio o brosiect Powys Ddigidol gyda'r nod o roi mwy o ddewis i drigolion ar sut a phryd y byddan nhw'n rhyngweithio â'r cyngor.  Mae hefyd yn rhan o Raglen Drawsnewid y cyngor i wireddu'r dyheadau yn ei gynllun gwella corfforaethol - Gweledigaeth 2025.

Yn ddiweddar, gwnaed newidiadau i gynllun 'Fy Nghyfrif' i'w wneud yn haws i'w ddefnyddio ar gyfrifiadur pen bwrdd a ffonau clyfar.  Erbyn hyn mae'n cynnwys cofnod o unrhyw geisiadau a wnaed gan y defnyddiwr pan fydd wedi logio mewn, a bydd modd ei ddefnyddio i gyrraedd unrhyw ffurflenni ar-lein.

Dywedodd y Cynghorydd Beverley Baynham, Aelod Portffolio ar Lywodraethu Corfforaethol: "Ein nod yw rhoi'r cyfle i'n cwsmeriaid gyrraedd gymaint o wybodaeth am eu hunain a'r cyngor ag y gallwn ni, mewn un lle diogel, a hynny unrhyw amser o'r dydd neu'r nos.  Mae'n braf gweld  gwaith Powys Ddigidol yn dechrau dwyn ffrwyth  ac yn gwneud gwahaniaeth go iawn i'r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, ac mae'n boblogaidd hefyd, gyda dros 47,000 wedi cofrestru ar 'Fy Nghyfrif!"

Os ydych chi methu dod o hyd i'ch cyfeirnod Treth y Cyngor neu Drethi Busnes, e-bostiwch revenues@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827463.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu