HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gweithdrefnau Diogelu Cymru

Gweithdrefnau Diogelu Cymru ar gyfer plant ac oedolion sydd mewn perygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso

Dyma Weithdrefnau Diogelu Cenedlaethol Cymru. Maent yn manylu ar rolau a chyfrifoldebau hanfodol ymarferwyr i sicrhau eu bod yn diogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso. Mae'r Gweithdrefnau yn helpu ymarferwyr i gymhwyso deddfwriaeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a chanllawiau diogelu statudol Gweithio Gyda'n Gilydd i Ddiogelu Pobl.

Mae Gweithdrefnau Diogelu Cymru yn darparu canllawiau i unrhyw un sy'n gweithio gyda phlant neu oedolion yng Nghymru, boed hynny mewn rôl â thâl neu'n ddi-dâl; yn y sector statudol, y trydydd sector (gwirfoddol) neu'r sector preifat; mewn iechyd, gofal cymdeithasol, addysg, yr heddlu, cyfiawnder neu wasanaethau eraill.

 

Gofal cymdeithasol Cymru (diogelu.cymru)

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu