HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Achosion o Covid yn dal i fod ar gynnydd

Covid Testing

18 Hydref 2021

Covid Testing Mae trigolion Powys yn cael eu hannog i gadw'n ddiogel yn dilyn cynnydd yn nifer yr achosion, yn arbennig ymysg plant.

Gwelwyd cynnydd o 50% yn nifer yr achosion o fewn y sir, yn enwedig ymysg plant ysgolion uwchradd.

Gofynnir i rieni a gwarcheidwaid sicrhau fod plant yn ynysu ar unwaith ac yn cael prawf PCR os oes ganddynt dymheredd uchel, peswch newydd parhaus neu'n colli'r gallu i flasu neu arogli.

Yn ogystal, mae dysgwyr oed uwchradd yn cael eu hannog yn gryf i wneud prawf llif unffordd ddwywaith yr wythnos i geisio adnabod ac ynysu achosion asymptomatig mor fuan â phosibl.

Mae'r cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion hefyd yn cael effaith ar dîm olrhain cysylltiadau'r sir sy'n boddi dan nifer yr achosion.  Gofynnir i drigolion fod yn amyneddgar gan rybuddio y bydd yna oedi wrth alw, ond bod y tîm yn gweithio'n galed i gyrraedd cysylltiadau.

Achosion wythnosol o Covid-19 yn ôl oedrannau, fesul 100,000 o'r boblogaeth ym Mhowys

Age specific weekly incidence of COVID-19 per 100,000 population in Powys

 

 

 

 

 

Dylech barhau i helpu i gadw Powys yn ddiogel trwy:

  • gael eich brechu
  • gael prawf os oes gennych symptomau
  • cwrdd tu allan os yw'n bosibl
  • cadw eich pellter pan y gallwch
  • golchi eich dwylo
  • gwisgo gorchudd wyneb

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu