HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymuno â sesiwn taro heibio rhithiol i dendro am waith ar dai cyngor

Tradesmen fitting a new kitchen

20 Hydref 2021

Tradesmen fitting a new kitchenEstynnir gwahoddiad i gontractwyr sy'n dymuno cael eu hystyried ar gyfer prosiectau gwaith mawr ar dai cyngor ym Mhowys, i ymuno â sesiwn taro heibio rithwir yr wythnos nesaf. 

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnal y digwyddiadau ddydd Mawrth a dydd Mercher, 26 a 27 Hydref, rhwng 2 a 4pm, fel y gall busnesau gwrdd â swyddogion allweddol yn ei dîm Gwasanaethau Masnachol a chael gwybod mwy am yr hyn sydd ar gael.

Byddan nhw'n gallu cyfeirio contractwyr sydd â'r cymwysterau a'r profiad perthnasol i Fusnes Cymru a sefydliadau tebyg eraill gan gynnwys Constructionline a SSIP a fydd yn gallu eu helpu nhw baratoi i dendro.

Mae'r cyngor yn chwilio am fusnesau i wneud y mathau canlynol o waith:

  • adnewyddu a gosod ceginau ac ystafelloedd ymolchi
  • newid drysau a ffenestri
  • gwaith toi
  • gwaith ar furiau, gan gynnwys inswleiddio, traddodiadol ac annhraddodiadol
  • gwaith trydanol
  • systemau gwresogi

Y bwriad yw rhannu'r gwaith ar gyfer pob prosiect sydd wedi'i amlinellu uchod, gydag un contract yng ngogledd y sir ac un yn y de, gyda'r nod o sicrhau bod tai cyngor ym Mhowys yn cyrraedd safon ansawdd tai Cymru.

I fynychu un o'r sesiynau rhithiol hyn neu i wybod mwy, cysylltwch â Claire Davies ar 01597 827686, e-bost: claire.davies@powys.gov.uk; neu Garry Leatherland ar 01597 826081, e-bost: garry.leatherland@powys.gov.uk.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu