HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mae'n DDYCHRYNLLYD faint o bwmpenni sy'n gorffen yn y bin bob blwyddyn!

Image of a Halloween pumpkin

21 Hydref 2021

Image of a Halloween pumpkinGyda chalan gaeaf ar y gorwel, rydym yn annog pobl Powys i sicrhau na fydd eu pwmpenni'n dod i ddiwedd dychrynllyd trwy gael ei daflu gyda gweddill y sbwriel.

Ar draws y wlad mae 25% o'r holl bwmpenni sy'n cael eu prynu adeg Calan Gaeaf yn cael eu taflu gyda'r sbwriel arferol, sy'n golygu fod 18,000 o dunelli o bwmpenni'n gorffen yn y bin.  Byddai hynny'n ddigon i bawb yn y DU fwynhau powlen flasus o gawl pwmpen.

Yn agosach i adref, bydd trigolion Powys yn prynu tua 15,000 o bwmpenni adeg Calan Gaeaf, gan greu 75 o dunelli o wastraff bwyd ychwanegol yn y broses.  Beth sydd fwyaf dychrynllyd yw bydd y rhan fwyaf yn cael eu defnyddio ar gyfer addurn yn unig a byth yn cael eu bwyta.

Mae timoedd ailgylchu'r cyngor am ein hatgoffa ni hefyd, yn ogystal â defnyddio'r croen i gerfio, mae tu fewn y pwmpenni'n gwneud cawl, tarten neu hyd yn oed lasagne blasus.   Gallwch hyd yn oed bobi'r hadau i wneud snac blasus.  Mae gwefan caru bwyd, casau gwastraff yn cynnwys llwyth o ryseitiau:   www.lovefoodhatewaste.com

Gallwch ailgylchu unrhyw weddillion o'r bwmpen, gan gynnwys y croen, trwy'r gwasanaeth casglu gwastraff bwyd.  Nid yn unig y bydd yn atal gwastraff bwyd rhag cyrraedd safleoedd tirlenwi, ond gall greu ynni gwyrdd a chynhyrchu gwrtaith amgylcheddol-gynaliadwy i helpu ffermwyr Cymru dyfu mwy o fwyd.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar Wastraff ac Ailgylchu, y Cynghorydd Heulwen Hulme: "Mae'r rhan fwyaf o bobl ym Mhowys yn wych am ailgylchu eu gwastraff bwyd bob wythnos.  Felly eleni, rydym yn gobeithio'n fawr y byddwch yn parhau â'r gwaith da ac yn rhoi unrhyw bwmpen sydd dros ben yn syth yn y cadi gwastraff bwyd.

"Mae rhai pwmpenni'n eithaf mawr, felly gallwch eu gadael wrth ochr y cadi bwyd.  Fe wnawn eu casglu a gwneud yn siwr eu bod yn cael eu hailgylchu gyda gweddill gwastraff bwyd y sir.

"Mae'n ddiddorol gwybod bod modd creu digon o ynni gwyrdd i bweru cartref cyffredin am flwyddyn gyda deg tunnell o wastraff bwyd sy'n cael ei ailgylchu.  Dyna ni ar ein ffordd wedyn i gefnogi ymgyrch Cymru i greu mwy o ynni gwyrdd trwy waith treulio anaerobig.

"Felly cofiwch, ar ôl bwyta gymaint ag y gallwch o'r bwmpen, a chael hwyl yn gwneud lanterni brawychus, rhowch y gweddillion yn y bin bwyd a gwneud eich rhan i greu dyfodol mwy glân a gwyrdd."

Am ragor o wybodaeth ar wastraff bwyd, ailgylchu, eich bocsys ailgylchu, neu am awgrymiadau defnyddiol ar beth y gallwch neu na allwch eu hailgylchu, ewch i: https://cy.powys.gov.uk/sbwrielacailgylchu

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu