HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Diweddariad am y cynnig ar gyfer ysgolion Aberhonddu

Image of Transforming Education words and its branding

25 Hydref 2021

Image of Transforming Education words and its brandingMae Gweinidogion Cymru wedi rhoi estyniad o ddeuddeg wythnos i Gyngor Sir Powys i ystyried cynigion i greu ysgol gynradd newydd yn Aberhonddu.

Mae'r cyngor yn bwriadu uno Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc i greu ysgol gynradd newydd fel rhan o gynlluniau Trawsnewid Addysg ar gyfer dalgylch Aberhonddu.

Yn gynharach eleni, cynhaliodd y cyngor ymgynghoriad statudol ar y cynnig, a ddaeth i ben ar 12 Mai, 2021.

Yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru, mae'n ofynnol i'r cyngor gyhoeddi cynigion o fewn 26 wythnos i ddiwedd y cyfnod a ganiateir ar gyfer ymatebion i'r ymgynghoriad.

Roedd y cyfnod o 26 wythnos mewn perthynas â'r cynigion hyn i fod i ddod i ben ar 10 Tachwedd, 2021.

Fodd bynnag, gwnaeth y cyngor gais i Weinidogion Cymru am estyniad amser, sydd wedi'i roi ac sydd bellach wedi'i ymestyn am 12 wythnos arall.

Rhaid i'r cyngor yn awr gyhoeddi unrhyw hysbysiad statudol mewn perthynas â'r cynigion hyn erbyn 2 Chwefror, 2022.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Hoffwn ddiolch i Weinidogion Cymru am ganiatáu'r estyniad amser ar gyfer y cynnig hwn.

"Bydd yr estyniad hwn yn rhoi amser i ni weithio drwodd ac ymateb yn drylwyr i'r materion cymhleth a godwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.  Unwaith y bydd hyn wedi'i wneud, bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i'w ystyried gan y Cabinet.

"Hoffwn ddiolch i gymunedau pob ysgol am eu hamynedd. Rydym yn sylweddoli bod hwn yn gyfnod anodd ond am y rheswm hwn mae'n rhaid i ni sicrhau bod y gwaith ar yr adroddiad hwn yn cael ei wneud yn drylwyr cyn i unrhyw argymhellion gael eu cwblhau."

Am fwy o wybodaeth ar Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu