HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Gwyliwch rhag sgamwyr yn dynwared Swyddogion Covid ac yn codi tâl am gyngor

Image of Welsh scam warning

27 Hydref 2021

Image of Welsh scam warningRhybuddiwyd busnesau Powys i wylio rhag sgamwyr sy'n dynwared swyddogion y cyngor ac yn codi tâl am gyngor.

Mae Safonau Masnach y Cyngor wedi clywed fod dyn yn dynwared swyddog o'r cyngor wedi mynd at fusnes yn Y Trallwng yn cynnig gwerthu cyngor ar covid am £170.

Trwy gydol y pandemig, mae swyddogion Cyngor Sir Powys wedi bod wrth law'n cynnig cyngor ac yn ateb cwestiynau ar y mesurau angenrheidiol a phryderon aelodau'r cyhoedd.

Hefyd, mae swyddogion allan yn y gymuned yn galw gyda busnesau, yn archwilio'r safleoedd hynny ac yn cynnig cyngor i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaethau Covid.

Nid yw'r Awdurdod Lleol yn codi tâl am y cyngor hwn, felly mae'n bwysig bod yn ymwybodol o unrhyw unigolion sy'n honni ar gam eu bod yn dod i gynnal ymweliad rhagarweiniol Covid, ac yna bod rhaid talu am unrhyw ymweliadau dilynol.

Bydd swyddogion Cyngor Sir Powys yn cario rhyw fath o ID ac mae'n bwysig cael golwg ar yr ID hwn cyn gadael unrhyw un i mewn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu