HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Swyddogion Olrhain Cysylltiadau Powys wedi cael y mis prysuraf hyd yma ym mis Medi

A woman on the phone

28 Hydref 2021

A woman on the phoneMis Medi oedd y mis prysuraf hyd yma i swyddogion olrhain cysylltiadau Powys gan ddelio â 2,664 o bobl oedd wedi cael prawf COVID-19 positif a 10,698 o'u cysylltiadau agos.

Roedd tîm Profi, Olrhain, Diogelu y sir hefyd wedi delio â 4,700 o alwadau am ei waith olrhain cysylltiadau a rhaglen frechu torfol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys; a dosbarthu 8,806 o ddyfeisiau profion llif unffordd a gasglwyd o lyfrgelloedd ac archfarchnadoedd.

Yn ystod mis Medi, cyrhaeddodd tîm Cyngor Sir Powys 93% o'i achosion positif a 94% o'u cysylltiadau agos.

Dywedodd y Cynghorydd Beverley Baynham, Aelod Portffolio dros Lywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Mae ein swyddogion a chynghorwyr olrhain cysylltiadau wedi gwneud gwaith aruthrol dros fis Medi ac yn parhau i fod yn rhan allweddol o'n hymateb i COVID-19.

"Maen nhw wedi dangos ymroddiad arbennig i gadw ein trigolion yn ddiogel ac os byddan nhw'n cysylltu â chi, rwy'n gofyn i chi dalu sylw i'w cyngor a gwneud eich rhan i atal y feirws peryglus hwn rhag ymledu.   Mae gymaint ohonoch wedi bod yn wych yn edrych ar ôl eich iechyd ac iechyd eraill yn ein cymunedau ers dechrau'r pandemig, a hir oes i hyn."

Oherwydd eu bod mor brysur, mae Cyngor Sir Powys am recriwtio mwy o swyddogion a chynghorwyr olrhain cysylltiadau.  Os oes gennych ddiddordeb mewn cadw ein cymunedau ni'n ddiogel, gallwch anfon cais ar-lein trwy adran swyddi gwefan Cyngor Sir Powys, neu cliciwch ar y dolenni isod:

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu