HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Arweinwyr y Cyngor yn cyfarfod i drafod buddiannau cyffredin

Hereford and Powys Leaders

29 Hydref 2021

Hereford and Powys LeadersCwrddodd Arweinwyr, aelodau Cabinet a Phrif Weithredwyr Cyngor Swydd Henffordd a Chyngor Sir Powys yr wythnos hon. Roedden nhw'n trafod meysydd o ddiddordeb cyffredin a chyfleoedd i gydweithio yn y dyfodol.

Yn ogystal â ffin, mae'r ddwy sir yn rhannu llawer o fuddiannau eraill fel afonydd Gwy a Llugwy (Lugg) sy'n llifo trwy'r ddwy sir, seilwaith trafnidiaeth, cymunedau lleol a datblygu economaidd. Nid oes gan Bowys ysbyty felly mae'n dibynnu i ryw raddau ar ysbyty Henffordd, ac mae llawer o fyfyrwyr yn teithio o Bowys i'r colegau llwyddiannus yn Henffordd.

Mae gan y ddwy sir gefndir amaethyddol cryf ac mae'r pandemig a newidiadau yn y sefyllfa economaidd wedi effeithio arnynt yn yr un modd. Trafododd arweinwyr y cynghorau feysydd ariannu a allai ddod â budd i'r ddwy ochr, megis Bargen Twf y Gororau a'r Gronfa Codi'r Gwastad (Levelling-Up Fund).

Ymhlith y materion allweddol sy'n peri pryder i'r ddau gyngor mae sut i fynd i'r afael ag effaith ffosffadau ar yr amgylchedd a gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio.

Dywedodd y Cynghorydd David Hitchiner, Arweinydd Cyngor Swydd Henffordd: "Roedd yn bleser mawr cwrdd ag aelodau Cabinet Powys. Roedd aelodau'r Cabinet yn synnu at nifer y materion sydd gennym yn gyffredin. Edrychwn ymlaen at gyfnewid safbwyntiau, dysgu oddi wrth ein gilydd a chydweithio yn y dyfodol."

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Roeddem yn falch o gwrdd â chydweithwyr o Swydd Henffordd i drafod meysydd sydd o ddiddordeb i'r ddwy ochr. Mae cydweithredu agos rhwng awdurdodau yn hanfodol os ydym am ddarparu gwasanaethau allweddol i'n preswylwyr, sy'n aml yn byw ac yn gweithio mewn gwahanol siroedd. Edrychwn ymlaen at gryfhau ein trefniadau gweithio yn y dyfodol."

Bwriedir cynnal ail gyfarfod ym mis Rhagfyr, i barhau â'r trafodaethau ac i ddatblygu cyfleoedd i gydweithio.

Llun ynghlwm (o'r chwith i'r dde): Paul Walker, Prif Weithredwr Cyngor Swydd Henffordd; Y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys;  Y Cynghorydd  David  Hitchiner, Arweinydd Cyngor Swydd Henffordd; Dr Caroline Turner, Prif Weithredwr Cyngor Sir Powys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu