HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Chwilio am Bennaeth Addysg

Image of a primary school classroom

1 Tachwedd 2021

Image of a primary school classroomMae Powys yn chwilio am Bennaeth Addysg newydd i atgyfnerthu tîm uwch-swyddogion addysg y sir.

Yn gynharach eleni, cytunodd y cyngor i greu dwy swydd addysg ar lefel uwch - Cyfarwyddwr Addysg a Phennaeth Addysg, yn dilyn adolygu strwythur uwch-reoli'r cyngor.

Penodwyd Lynette Lovell, cyn Bennaeth a Phrif Swyddog Addysg Dros Dro, yn Gyfarwyddwr Addysg ym mis Medi ac erbyn hyn mae'r cyngor am benodi Pennaeth Addysg i sicrhau tîm uwch-reoli cyflawn.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Addysg, y Cynghorydd Phyl Davies: "Bydd y swydd hon yn helpu'r Cyfarwyddwr Addysg ac yn gweithio gyda thîm uwch-arweinwyr y cyngor i gynnig arweinyddiaeth strategol ar draws y cyngor a gwireddu gweledigaeth y cyngor i'r sir a'i chymunedau.

"Mae'r cyngor yn wynebu heriau sylweddol wrth gyflwyno addysg dros y blynyddoedd nesaf, wrth helpu ysgolion a dysgwyr.  Mae'r swyddi hyn yn hanfodol os ydym i wynebu'r heriau hyn a chyflwyno'r gwasanaeth angenrheidiol i'n dysgwyr."

Bydd y Pennaeth Addysg Dros Dro'n gweithio gyda'r gwasanaeth tan penodi Pennaeth parhaol.

Mae Debbie Lewis sy'n gyn-bennaeth, ac wedi bod yn gweithio gyda'r cyngor ers 2019 yn gwneud gwaith ymgynghoriaeth, wedi cael ei phenodi'n Bennaeth Addysg Dros Dro a bydd yn dechrau ar 1 Tachwedd.

Mae parch mawr i waith Debbie ar lefel genedlaethol, rhanbarthol ac o fewn Powys, gan weithio yn y maes gwella addysg a llywodraeth leol.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Addysg, Lynette Lovell: "Rydym wrth ein boddau fod Debbie wedi cytuno i gymryd rôl Pennaeth Addysg Dros Dro.  Mae ei chydweithwyr yn ei hadnabod yn dda gan iddi fod yn allweddol wrth wella gweinyddiaeth y Gwasanaeth Addysg, helpu ysgolion i ymateb i Covid ac yn fwy diweddar, sefydlu trefniadau ar ôl ERW."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu