HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyfle i rai 60+ ddod yn actif gyda Freedom Leisure Powys

Image of weights in a gym

1 Tachwedd 2021

Image of weights in a gymMae Freedom Leisure Powys wedi ymuno â Chyngor Sir Powys a Chwaraeon Cymru i gynnig gweithgareddau am ddim i drigolion Powys sy'n 60+ oed.

Bydd y cynllun yn cynorthwyo pobl 60+ oed i ofalu am eu hiechyd a'u llesiant ac yn cydnabod yr heriau y maent wedi'u hwynebu dros y 18 mis diwethaf.

Meddai'r Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio'r Cabinet â chyfrifoldeb am Wasanaethau Plant Cyngor Sir Powys: "Mae hwn yn gynllun sydd i'w groesawu'n fawr, sy'n ailddatgan y neges bod iechyd yn bwysig drwy gydol taith bywyd ac yn darparu cymaint o fanteision, yn gorfforol, yn emosiynol, yn ogystal ag o ran llesiant. Mae parhau i symud yn gwbl allweddol a gyda'r cynnig hwn, rwy'n hyderus y bydd y rhai sy'n gymwys yn manteisio ar y cyfle hwn ac yn teimlo cymaint yn well o wneud hynny."

Meddai Gwyn Owen, Rheolwr Ardal Freedom Leisure Powys:"Mae hon yn ffordd wych i'r rhai 60 oed a throsodd ail-gydio mewn ymarfer corff rheolaidd yn ogystal ag i'r rhai sydd eisoes yn actif ac yn dymuno aros felly. Mae gan lawer o bobl lai o hyder ynddynt eu hunain ers dechrau'r pandemig. Hoffem sicrhau pawb ein bod yma i'ch cefnogi a'ch croesawu'n ôl i wneud ymarfer corff mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar".

Mae'r cynllun ar gael o fis Hydref tan fis Ionawr ac mae ar gael yn ystafelloedd ffitrwydd Freedom Leisure yn y Flash (Y Trallwng), Rhaeadr Gwy, Maldwyn (Y Drenewydd), Bro Ddyfi (Machynlleth), Tref-y-clawdd, Aberhonddu ac Ystradgynlais.

Mae'r cynnig hwn ar gael ar gyfer sesiynau cylchedau dydd gyda hyfforddwr a sesiynau yn yr ystafell ffitrwydd.

Cysylltwch â'ch safle Freedom Leisure agosaf am fwy o fanylion i gael gwybod sut y gallwch ymuno â'r sesiynau hyn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu