HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Canolbarth Cymru'n cefnogi COP26 a COP Cymru

Welsh Gov Climate Change

1 Tachwedd 2021

Welsh Gov Climate ChangeCynhelir pedwar o ddigwyddiadau rhanbarthol COP26 yng Nghymru fel rhan o COP Cymru i gefnogi Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd COP26 yn Glasgow.

Mae COP Cymru yn gyfres o ddigwyddiadau sy'n rhoi cyfle i randdeiliaid a phawb yng Nghymru i fod yn rhan o sgyrsiau pwysig am newid hinsawdd gan ddechrau gyda lansio Cynllun Sero Net Cymru lle bydd Gweinidogion yn cyflwyno cam nesaf Llwybr Cymru (2021 tan 2025) i sero net erbyn 2050.

Bydd y digwyddiadau rhanbarthol, sy'n cynnwys un yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen ger Machynlleth, yn cyd-fynd â dyddiadau a themâu digwyddiad Glasgow gan ddarlledu i gynulleidfa rithiol.

Bydd cynnwys y pedwar digwyddiad yn cael ei lunio gan bobl o bob cwr o Gymru gan dynnu sylw at enghreifftiau perthnasol o arferion da ac yn sicrhau fod cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn sgyrsiau pwysig ar themâu allweddol COP.

Canolbarth Cymru fydd cartref y digwyddiad Byd Natur ddydd Sadwrn 6 Tachwedd.  Bydd hwn yn ddigwyddiad rhithiol ac yn cael ei ddarlledu'n fyw o Ganolfan Gynadledda Technoleg CAT gan ddangos prosiectau o bob cwr o Gymru.

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys cyflwyniad gan Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris, a bydd yn gyfres o gyflwyniadau byr, trafodaethau panel ac astudiaethau achos o brosiectau ym Mhowys.

Bydd y prosiectau dan sylw'n cynnwys Cartrefi o Bren Lleol, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Maldwyn a Phartneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Duon.

I fynychu un o'r rhain, bydd angen i chi gofrestru ar borth rhithiol COP Cymru, dyma'r ddolen:

Porth Digwyddiadau COP Cymru

Yna gallwch gofrestru ar gyfer y gwahanol ddigwyddiadau sydd ar y gweill, gan gynnwys:

  • Newid Ynni (4 Tachwedd) - yng Ngogledd Cymru
  • Byd Natur (6 Tachwedd) - yng Nghanolbarth Cymru
  • Addasu a Chydnerthedd (8 Tachwedd) - yn Ne-orllewin Cymru)
  • Cludiant Glân (10 Tachwedd) - yn Ne-ddwyrain Cymru

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu