HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Disgyblion yn cyflwyno syniadau i enwi'r ysgol newydd

Image of Transforming Education words and its branding

1 Tachwedd 2021

Image of Transforming Education words and its brandingMae enw'r ysgol pob oed newydd a fydd yn agor yng ngogledd Powys y flwyddyn nesaf wedi'i chyhoeddi.

Ysgol Bro Caereinion fydd enw newydd yr ysgol dwy ffrwd bob oed, yn Llanfair Caereinion, cyhoeddodd y Corff Llywodraethu dros dro.

Gwahoddwyd disgyblion o bob ysgol yn ardal dalgylch Llanfair Caereinion i gyflwyno syniadau am enw newydd, a gafodd wedyn eu trafod gan y Corff Llywodraethu dros dro.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Jones, Cadeirydd y Corff Llywodraethu Dros Dro: "Hoffem ddiolch i'r holl ysgolion yn ardal dalgylch Llanfair Caereinion am fod yn rhan o'r broses bwysig o gyflwyno syniadau am enw newydd i'r ysgol."

"Mae'r enw Ysgol Bro Caereinion yn adlewyrchu gwir hanfod yr ysgol newydd fel bod yng nghalon ein cymuned ac yn cynnig addysg ddwyieithog o ansawdd uchel i bawb.   Mae hwn yn gyfnod cyffrous o ran addysg yn ardal Llanfair Caereinion ac edrychwn ymlaen at weithio gyda staff, disgyblion a rhieni wrth i ni symud i Ysgol Bro Caereinion flwyddyn nesaf."

Y cam nesaf fydd dylunio logo i'r ysgol newydd ac unwaith eto, bydd cyfle i ddisgyblion gyfrannu at y broses.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Jones: "Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chymuned yr ysgol i ddatblygu'r logo newydd.  Fel Llywodraethwyr rydym am sicrhau fod lleisiau a syniadau'r disgyblion wrth wraidd hunaniaeth newydd Ysgol Bro Caereinion."

Bydd yr ysgol newydd yn agor ym mis Medi 2022 ar safleoedd presennol Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion.

Gwnaed y penderfyniad i uno'r ysgol gynradd ac uwchradd i sefydlu ysgol pob oed yn Llanfair Caereinion gan Gyngor Sir Powys yn gynharach eleni a bydd yn helpu'r cyngor i gyflawni ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Eiddo: "Mewn ychydig o dan 12 mis, bydd pennod newydd ar gyfer addysg yn Llanfair Caereinion yn dechrau gydag agoriad Ysgol Bro Caereinion."

"Hoffwn ddymuno'r gorau i lywodraethwyr, staff, rhieni a disgyblion dros y misoedd nesaf wrth iddynt wneud y paratoadau fel rhan o'r uno hwn. Edrychaf ymlaen at weithio gyda nhw wrth i ni weithio i wella profiad y dysgwyr a fydd yn mynychu Ysgol Bro Caereinion."

Bydd yr enw newydd yn destun penderfyniad dirprwyedig gan yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Eiddo.

I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu