HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gofyn am safbwyntiau ar eu gofal oddi wrth Blant mewn Gofal

Young people with arms around each other

2 Tachwedd 2021

Young people with arms around each other Mae gofyn i Blant mewn Gofal led led Powys roi eu safbwyntiau i helpu dynodi gwelliannau i'r gefnogaeth ar gyfer pobl ifanc mewn gofal yn y dyfodol.

Mae'r arolwg a elwir yn 'Dy Fywyd di, Dy Ofal di' yn agored o heddiw tan y 29 Tachwedd 2021. Mae cyswllt uniongyrchol yn cael ei wneud gyda phlant mewn gofal a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal er mwyn cymryd rhan, ac mae partneriaid o bob cwr o Bowys wrth law i gefnogi'r ymgyrch hon.

Dywedodd y Cyng. Rachel Powell, Aelod o'r Cabinet dros Wasanaethau Plant: "Fel rhan o'n hymrwymiad parhaus i wella deilliannau i blant mewn gofal a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal, rydym yn gweithio gyda Coram Voicea Phrifysgol Rhydychen i gynnal Bright Spots, rhaglen sy'n anelu at wella lles plant a phobl ifanc mewn gofal trwy ddynodi a hyrwyddo arferion sy'n cael effaith bositif.

"Gofynnir i'n plant mewn gofal 4 - 18 mlwydd oed i gymryd rhan yn yr arolwg hwn sy'n rhan gychwynnol o'r rhaglen Bright Spots. Dyma gyfle gwych i ni gael clywed eu safbwyntiau a chael dealltwriaeth well o'u barn am eu gofal, lles, y bobl maent yn eu hadnabod, eu hawliau a'u cyfleoedd. Bydd y wybodaeth hon yn helpu i wella ein cefnogaeth a'n gwasanaethau."

Gallwch ganfod mwy am yr arolwg ar-lein ar: www.coramvoice.org.uk/brightspots neu anfon e-bost at bps@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu