HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ehangu'r seilwaith gwefru cerbydau trydan ym meysydd parcio Powys

Image of an electric vehicle charge point

3 Tachwedd 2021

Image of an electric vehicle charge pointMae Cyngor Sir Powys wedi sicrhau nawdd gan Lywodraeth Cymru i osod mannau gwefru cerbydau trydan mewn pump maes parcio arall ar draws y sir.

Bydd grant o £120k o gronfa trawsnewid allyriadau isel iawn Llywodraeth Cymru yn golygu bod modd gosod mannau gwefru newydd ym maes parcio Stryd Beaufort yng Nghrughywel, maes parcio Oxford Road yn Y Gelli, maes parcio Bowling Green Lane yn Nhref-y-clawdd, maes parcio Lôn Dywyll yn Rhaeadr a maes parcio Heol yr Eglwys yn Ystradgynlais.  Mae disgwyl i'r gwaith ddod i ben erbyn diwedd mis Mawrth 2022.

Bydd y 5 safle newydd hyn yn cynyddu nifer y mannau gwefru trydan cyflym i 13, gan helpu trigolion ac ymwelwyr wrth symud i ddefnyddio cerbydau trydan.

Mae'r mannau gwefru 'cyflym' yn gallu gwefru cerbyd trydan yn llwyr o fewn tair neu bedair awr, yn dibynnu ar fath a nifer y cerbydau sy'n gwefru ar yr un pryd.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, aelod cabinet dros yr amgylchedd: "Ar ôl cyflwyno'r mannau gwefru cerbydau trydan cyntaf y llynedd, rydym yn hynod falch gallu parhau i'w cyflwyno mewn mwy o ardaloedd yn y sir."

"Gyda chyfanswm o 13 safle, mae'r rhwydwaith o fannau gwefru trydan yn dwyn ffrwyth.

"Mae newid hinsawdd a ffordd fwy cynaliadwy o fyw yn uchel ar yr agenda ar hyn o bryd ac rydym yn benderfynol o wneud newidiadau er budd ein trigolion ac ymwelwyr.  Bydd y mannau gwefru newydd hyn yn ein helpu ni symud i ddyfodol carbon isel a chreu cyfleusterau gwefru mwy hwylus ar draws y sir."

Am restr lawn o fannau gwefru cerbydau trydan, mwy o wybodaeth ar sut i'w defnyddio, a'r gost, ewch i https://cy.powys.gov.uk/article/9356/Gwefru-Cerbydau-Trydan

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu