HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Disgyblion yn dechrau cwrs trochi Cymraeg newydd

Image of Destination bilingual branding

4 Tachwedd 2021

Image of Destination bilingual brandingMae cwrs trochi newydd wedi cychwyn i ddysgwyr ysgolion cynradd Powys sydd wedi symud i addysg Gymraeg, cyhoeddodd y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig y ddarpriaeth newydd yn y sir a dyma'r tro cyntaf iddo gynnig cwrs trochi dwys mewn 'canolfan iaith'.

Bydd 'Meistri Maldwyn', darpariaeth trochi wyneb yn wyneb, yn rhoi cyfle i ddisgyblion sy'n newydd i addysg Gymraeg ddal i fyny â'u sgiliau Cymraeg yn gyflym a dechrau ar y daith i fod yn hollol ddwyieithog.

Mae un-ar-ddeg o ddisgyblion o bum gwahanol ysgol ar draws y sir wedi dechrau ar gwrs trochi saith wythnos yn y ganolfan iaith yn Ysgol Dafydd Llwyd yn Y Drenewydd.

Gwasanaeth Swyddogion y Gymraeg y cyngor sy'n arwain y cwrs trochi, a dyma'r cam cyntaf wrth ddatblygu darpariaeth trochi addysg Gymraeg ym Mhowys.  Bydd yn gam pwysig wrth i'r cyngor geisio creu dyfodol dwyieithog i Bowys a'i bobl ifanc.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Rwy wrth fy modd ein bod yn cynnig y cwrs trochi dwys am y tro cyntaf ym Mhowys i'r dysgwyr hynny sydd wedi dewis newid i addysg Gymraeg.

"Gwella mynediad at ddarpariaeth Gymraeg ar draws pob un o'r cyfnodau allweddol yw un o'r nodau strategol yn ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

"O'r dystiolaeth o weddill Cymru, mae darpariaeth ddwyieithog / Cymraeg yn rhoi'r cyfle gorau posibl i ddysgwyr ddod yn hollol ddwyieithog, gan hefyd creu amgylchedd diwylliannol dynamig ac allblyg.

"Rydym am wella mynediad at ddarpariaeth Gymraeg ar draws pob un o'r cyfnodau allweddol a rhoi cyfle i blant a phobl ifanc Powys, a'r rhai sy'n symud i mewn i'r sir, i ddod yn hollol ddwyieithog."

I wybod mwy am addysg Gymraeg ym Mhowys, ewch i Taith at Ddwy Iaith.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu