HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Trigolion Powys yn gwneud eu rhan i helpu mynd i'r afael â newid hinsawdd

Image showing a recycling icon

4 Tachwedd 2021

Image showing a recycling iconYn ystod wythnos pan mae sylw'r byd ar COP26, a sut mae cenhedloedd yn cydweithredu i helpu mynd i'r afael â newid hinsawdd, roeddem yn meddwl y byddem yn rhoi amlygrwydd i'r gwaith gwych sy'n cael ei wneud eisoes gan drigolion Powys a'n criwiau rheng flaen prysur trwy ailgylchu a chwarae eu rhan wrth ofalu am ein hamgylchedd.

Mae ymroddiad y sir tuag at ailgylchu wedi dod ymhell iawn mewn cyfnod cymharol fer o amser. Dim ond deng mlynedd yn ôl ein cyfradd ailgylchu oedd 37%, gyda'r mwyafrif helaeth o sbwriel oedd dros ben yn cael ei anfon i safleoedd tirlenwi.

Gan symud ymlaen i 2021 ac mae cyfradd ailgylchu nodedig o dros 65% gan y sir erbyn hyn gyda gweddill y sbwriel sydd dros ben yn cael ei anfon yn awr i waith ynni o wastraff, gan waredu â'r defnydd o safleoedd tirlenwi yn llwyr.

Mae trigolion Powys wedi profi eu hunain i fod yn ailgylchwyr diwyd sy'n ymwybodol o'r amgylchedd ac yn awyddus i wneud gwahaniaeth i ostwng ein heffaith ar newid hinsawdd. "Hyd yn oed trwy gydol yr her o bandemig byd-eang, mae trigolion Powys wedi parhau i wneud eu rhan ac ailgylchu eu gwastraff." Esbonia'r Cyng. Heulwen Hulme, yr Aelod Cabinet dros Wastraff ac Ailgylchu. 

"I nifer, mae ailgylchu yn dod yn naturiol erbyn hyn, dydyn ni ddim yn ail feddwl amdano. A gyda chymaint mwy ohonom dal adref yn gweithio, rydym wedi bod yn ailgylchu mwy nag erioed. Fodd bynnag, mae'n beth da i edrych bob tro ar ffyrdd i barhau i ailgylchu mwy nag erioed o'r blaen a bydd targedau Llywodraeth Cymru yn gofyn i ni wneud hyd yn oed gwell a chyrraedd cyfradd ailgylchu o 70% i'r sir gyfan erbyn 2025. 

"Amcangyfrifir fod dros 38% o'r sbwriel domestig sydd dros ben a deflir allan yn ein biniau ar olwynion neu sachau porffor yn cynnwys eitemau y gellid eu hailgylchu gan gynnwys bwyd. Trwy gymryd yr amser i sicrhau fod pob darn olaf o ailgylchu yn cael ei wahanu o'n sbwriel, fe fyddwn yn gallu gwneud hyd yn oed mwy i helpu mynd i'r afael â newid hinsawdd."

Am ragor o fanylion am yr hyn y gellir ac na ellir ei ailgylchu trwy eich casgliadau ailgylchu wythnosol ac yn ein Canolfannau Ailgylchu o'r Cartref, edrychwch ar https://cy.powys.gov.uk/sbwrielacailgylchu

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu