HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwelliannau i lwybr troed Bywyd Gwyllt Glan yr Afon

Path improvements to Riverside Wildlife Walk

8 Tachwedd 2021

Path improvements to Riverside Wildlife WalkMae'r cyngor sir wedi dweud fod llwybr glan afon wedi cael ei wella diolch i arian oddi wrth Lywodraeth Cymru.

Mae rhaglen o welliannau mynediad i gefn gwlad, a ariennir gan Grant Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru, wedi caniatáu gwella wyneb ar lwybr glan afon yn Rhaeadr Gwy.

Mae'r llwybr yn dilyn yr Afon Gwy o'r clwb rygbi a'r trac pwmpio newydd, hyd at Stryd y De, ac mae'n llwybr poblogaidd i drigolion ac ymwelwyr, gan ffurfio rhan o Lwybr Bywyd Gwyllt Glan yr Afon.

Mae Gwasanaethau Cefn Gwlad Cyngor Sir Powys wedi gweithio'n agos gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a chontractwr lleol, R.F. Price Ltd i sicrhau nad oes unrhyw ddifrod i'r Afon Gwy yn sgil y gwelliannau, gan ei fod yn safle a ddiogelir yn amgylcheddol ac o fewn gorlifdir.

Cafodd yr wyneb gwell i'r llwybr ei greu trwy ddefnyddio cerrig wedi'u malu, gyda'r pridd a gloddiwyd yn cael ei ddefnyddio i greu ysgwyddau. Mae hyn yn helpu i ddal y garreg a falwyd yn ei lle, a hefyd mae llystyfiant yn tyfu'n gyflymach ar y pridd, gan ganiatáu iddo weddu a chydfynd yn gynt gyda'r ardal gyfagos.

Dywedodd y Cyng. Heulwen Hulme, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cefn Gwlad: "Rydym yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am ein cefnogi gyda'r arian hwn.

"Mae'r prosiectau hyn yn ein helpu ni i barhau i wella ein cefn gwlad a'n hawliau tramwy cyhoeddus, trwy ganiatáu iddynt fod ar gael er defnydd y cyhoedd, gan fod llwybrau troed cyhoeddus sydd ar gael yn lleol yn eithriadol o bwysig a ni ddylid eu tanbrisio. 

"Mae'r llwybr hwn yn rhan o ardal mor brydferth, ac rwyf mor falch ei fod wedi cael ei wella yn y ffordd hon i ganiatáu mynediad ato ar gyfer pawb sydd eisiau ei ddefnyddio."

Cynhaliwyd y gwaith ar ddiwedd mis Awst a dechrau mis Medi eleni, ac mae'r gwelliannau'n cael eu sefydlu'n effeithiol ac wedi cael eu derbyn yn dda gan y cyhoedd.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Lwybr Bywyd Gwyllt Glan yr Afon Rhaeadr Gwy trwy edrych ar https://rhayader.co.uk/things-to-do/hiking-and-walking

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu