HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mynd i'r afael â Thlodi Mislif - Archebu cynnyrch mislif am ddim ar-lein

Tackling period poverty

8 Tachwedd 2021

Tackling period povertyFel rhan o'r mis hwn, mae merched a gwragedd o bob oedran sy'n byw ym Mhowys yn gallu gofyn am becynnau cynnyrch mislif am ddim i'w cartrefi.

Diolch i arian oddi wrth Lywodraeth Cymru, mae Cyngor Sir Powys yn cynnig gwasanaeth dosbarthu am ddim i'r cartref o gynnyrch mislif, eco-gyfeillgar a weithredir gan y fenter gymdeithasol, Hey Girls. Mae hyn yn ychwanegol at y cynnyrch mislif sydd eisoes ar gael o fewn ysgolion, grwpiau ieuenctid a banciau bwyd Powys.

Mae hyn yn rhan o'r ymdrechion yn lleol ac yn genedlaethol i fynd i'r afael â thlodi mislif o fewn cymunedau ac i hyrwyddo urddas mislif ar draws Cymru. Mae'r cyngor wedi derbyn arian oddi wrth Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â thlodi mislif o fewn cymunedau Powys.

Dywedodd y Cyng. Rosemarie Harris, Arweinydd Cabinet Cyngor Sir Powys: "Dyma symudiad gwirioneddol bositif i helpu sicrhau fod merched a gwragedd o fewn ein cymunedau yn gallu cael mynediad rhwydd at gynnyrch mislif.

"Ni ddylid cael sefyllfaoedd lle mae mislif merch neu wraig yn rhwystr rhagddi yn gallu llwyddo mewn bywyd ac mae'n galonogol gweld y gwaith o fewn ysgolion a chymunedau i fynd i'r afael â'r stigma a thabŵau ynghylch y mater hwn sydd yn dal i fodoli heddiw yn anffodus.

"Fe fyddem yn annog unrhyw un o bob cwr o'r sir na allant fforddio na chael mynediad yn rhwydd at gynnyrch mislif i fanteisio ar y cyfle hwn."


Er mwyn derbyn cynnyrch mislif am ddim a anfonir yn uniongyrchol i'ch cartref, edrychwch ar https://cy.powys.gov.uk/cynhyrchionmislifamddim. Gall unigolion lenwi'r ffurflen ar-lein hyd at dair gwaith cyn y 31 Mawrth 2022.

Gair i atgoffa disgyblion ysgol fod cynnyrch mislif ar gael i ddisgyblion ac y gellir cael mynediad atynt trwy'r swyddfa ysgol neu aelod staff dynodedig o fewn pob ysgol. Mewn ysgolion uwchradd, mae'r opsiwn hefyd o ddefnyddio peiriannau nwyddau mislif heb geiniogau. I wybod mwy am gefnogaeth urddas mislif i ddisgyblion yn yr ysgol, cysylltwch ag education@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu