HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cwblhau gwelliannau i gilffordd Maesyfed

New Radnor byway improvements completed

8 Tachwedd 2021

New Radnor byway improvements completedMae'r cyngor sir wedi dweud fod gwelliannau i gilffordd yng nghanolbarth Powys wedi cael eu cwblhau yn ddiweddar.

Oherwydd bod cilffordd y BOAT ND1323(A) ym Maesyfed yn gorwedd yn isel yn nyffryn yr afon ac ar glai, roedd pwysau'r cerbydau oedd yn defnyddio'r ffordd yn achosi rhigolau i ffurfio, a oedd yn cael eu llenwi gyda dŵr mewn amodau gwlyb gyda'r clai yn mynd yn llithrig a gludiog iawn. Roedd hyn yn gwneud cyflwr cyffredinol y llwybr yn anodd i gerddwyr, seiclwyr a marchogion ceffylau i'w ddefnyddio.

Mae Gwasanaethau Cefn Gwlad Cyngor Sir Powys wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r contractwyr lleol, Mervyn Price Plant Hire i wella wyneb y ffordd i ganiatáu i bob grŵp defnyddiwr gael mynediad gwell.

Mae'r contractwyr wedi bod yn gweithio i ailosod hen sianeli draenio, ynghyd â gosod tunnelli o garreg i godi'r wyneb uwchben y clai amgylchynnol. Mae gwaith wedi'i gynnal hefyd i atgyweirio'r rampiau i mewn i'r rhyd ac i atgyweirio'r ategwaith ar gyfer y bont droed dros Nant Summergill.

Dywedodd y Cyng. Heulwen Hulme, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cefn Gwlad: "Rwyf wrth fy modd fod y gwelliannau i'r gilffordd wedi cael eu cwblhau erbyn hyn.

"Roedd yr hen wyneb wedi cael ei ddifrodi ac roedd hi'n hanfodol felly fod y gwaith yn cael ei gynnal i wneud y trac yn well ac yn fwy hygyrch i bawb."

Mae'r gwelliannau hyn wedi arwain at drac llyfn a braf, gan hwyluso ei ddefnydd ar gyfer cerddwyr, seiclwyr a marchogion ceffylau.

Os hoffech ragor o wybodaeth ar y gwaith a wneir gan Dîm Gwasanaethau Cefn Gwlad y cyngor wrth reoli hawliau tramwy a mynediad cyhoeddus o fewn y sir, yna edrychwch ar  https://cy.powys.gov.uk/cefn-gwlad neu gysylltu â ni dros rightsofway@powys.gov.uk neu 01597 827500.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu