HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Yn recriwtio staff gofal preswyl yn eich ardal nawr

Image of young person on phone

10 Tachwedd 2021

Image of young person on phoneAllech chi wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc ym Mhowys?

Mae Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Powys, yn chwilio am staff gofal i weithio mewn cartrefi preswyl plant a phobl ifanc yng nghalon Bannau Brycheiniog.

Drwy weithio gyda ni, byddwch yn chwarae rhan i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl ifanc yn y maes arbenigol o ofal preswyl a chefnogi pobl ifanc yn ardal Aberhonddu ac Ystradgynlais.

Rydym yn cynnig buddion gwych i weithwyr gan gynnwys cyfraddau cyflog rhagorol a chyfleoedd hyfforddi a datblygu gwych.

Mae cyfleoedd gwaith ar gael i staff gofal cymwysedig, uwch staff gofal yn ogystal ag unigolion sydd â phrofiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc ac sy'n dymuno gweithio tuag at eu cymwysterau NVQ.

Meddai'r Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Plant: "Rydym wedi ymrwymo i sicrhau'r canlyniadau gorau i blant, pobl ifanc a theuluoedd  ym Mhowys, felly os hoffech gyfle newydd a fydd yn gwneud gwahaniaeth pendant, byddem wrth ein boddau yn clywed oddi wrthych."

Os oes gennych chi'r hyn sydd ei angen i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc, ymgeisiwch nawr. Ewch i www.powys.gov.uk/swyddi i gael gwybod mwy.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu