HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Grantiau dillad ysgolion

Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad

Bydd plant sy'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yn gallu derbyn grant gan Lywodraeth Cymru wrth ddechrau:

  • Yn mynd i'r flwyddyn Dderbyn ym mis Medi 2021 yn ôl cyfradd o £125
  • Yn mynd i flwyddyn 1 ym mis Medi 2021 yn ôl cyfradd o £125
  • Yn mynd i flwyddyn 3 ym mis Medi 2021 yn ôl cyfradd o £125
  • Yn mynd i flwyddyn 5 ym mis Medi 2021 yn ôl cyfradd o £125
  • Yn mynd i flwyddyn 7 ym mis Medi 2021 yn ôl cyfradd o £200
  • Yn mynd i flwyddyn 8 ym mis Medi 2021 yn ôl cyfradd o £125
  • Yn mynd i flwyddyn 9 ym mis Medi 2021 yn ôl cyfradd o £125
  • Yn mynd i flwyddyn 10 ym mis Medi 2021 yn ôl cyfradd o £125
  • Yn mynd i flwyddyn 11 ym mis Medi 2021 yn ôl cyfradd o £125
  • Mae cyllid ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal ar gael ym mhob ysgol ond rhaid iddyn nhw fynychu ysgol ym Mhowys

Bydd staff Powys yn bwrw golwg dros y rhestr o bawb sy'n derbyn prydau ysgol am ddim i gadarnhau a yw bob plentyn yn gallu derbyn y grant.  Byddwn hefyd yn bwrw golwg dros  geisiadau newydd am brydau ysgol am ddim  i weld a ydynt yn gymwys.

Ni fydd pob plentyn sy'n derbyn prydau ysgol am ddim yn gallu derbyn y grant.

Os yw eich plentyn yn trosglwyddo i ysgol tu allan i Bowys, dylech wneud cais i'r awdurdod sy'n gyfrifol am yr ysgol honno.

Os ydych chi'n credu y gallwch hawlio prydau ysgol am ddim, ond nad ydych yn hawlio ar hyn o bryd, dylech lenwi  ffurflen gais am brydau ysgol am ddim yma.

Am ymholiadau eraill, ffoniwch  01597827462 (sylwch na fyddwn yn cymryd manylion banc dros y ffôn)

Bydd y gronfa'n talu am bethau megis gwisg ysgol, gwisg arall megis cit chwaraeon, cyfarpar ar gyfer teithiau allan o'r ysgol (gan gynnwys dysgu yn yr awyr agored) ac offer ar gyfer gweithgareddau o fewn y cwricwlwm megis dylunio a thechnoleg.

Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys prynu cyfarpar TG, gliniadur a llechen yn unig, lle nad oes modd i'r ysgol fenthyg offer i'r teulu

Dim ond un grant fesul blwyddyn academaidd.

Grant Datblygu Disgyblion Ffurflen Gais Grant Datblygu Disgyblion Ffurflen Gais

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu