HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Llwyddiant lleoliadau blynyddoedd cynnar Cymraeg y sir

Image of Destination bilingual branding

10 Tachwedd 2021

Image of Destination bilingual brandingMae lleoliadau blynyddoedd cynnar Cymraeg ym Mhowys wedi cael eu cydnabod am eu gwaith rhagorol mewn seremoni wobrwyo genedlaethol.

Cynhaliodd Mudiad Meithrin,  arbenigwyr pennaf blynyddoedd cynnar Cymraeg yng Nghymru, eu seremoni worbrwyo blynyddol i ddathlu a chydnabod gwaith rhagorol y grwpiau chwarae a meithrinfeydd dydd Cymraeg ar draws Cymru.

Mae Cyngor Sir Powys am longyfarch Cylchoedd Meithrin a staff y sir am eu llwyddiant yn y gwobrau fis diwethaf (Hydref) a gynhaliwyd yn Y Neuadd Fawr, Campws Prifysgol Aberystwyth.

Enillodd Carys Price o Gylch Meithrin Cylch yn yr Ysgol, Llanfair-ym-Muallt y brif wobr yn y categori Cynorthwyydd gyda Sioned Wyn Jones Roberts o Gylch Meithrin Glantwymyn yn ennill y drydedd wobr yn y categori Arweinydd.

Yng nghategori'r Pwyllgor, aeth y brif wobr i Gylch Meithrin Glantwymyn gyda Chylch Meithrin Dyffryn Banw'n ennill y drydedd wobr.

Yng nghategori Cylchoedd Meithrin y gogledd-ddwyrain, aeth y prif wobrau i leoliadau Powys gyda Chylch Meithrin Glantwymyn, Cylch Meithrin Y Drenewydd a Chylch Meithrin Pontrobert yn dod yn gyntaf, ail a thrydydd.

Cipiodd Cylch Meithrin Cylch yn yr Ysgol, Llanfair-ym-Muallt yr ail wobr yng nghategori cylchoedd meithrin y de-orllewin.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae'n braf gweld gymaint o leoliadau blynyddoedd cynnar Cymraeg y sir yn cael eu cydnabod yn ystod seremoni wobrwyo'r Mudiad Meithrin eleni.

"Mae Cylchoedd Meithrin yn chwarae rôl bwysig ar ddechrau taith plentyn i addysg Gymraeg a'u helpu i ddatblygu'n unigolyn hyderus sydd yna'n barod i gymryd y cam naturiol nesaf i addysg Gymraeg.

"Hoffwn longyfarch y Cylchoedd Meithrin a'r staff am eu llwyddiant yn y gwobrau eleni."

I wybod mwy am addysg Gymraeg ym Mhowys, ewch i Taith at Ddwy Iaith.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu