HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Lansio Apêl Flynyddol Siôn Corn

Image of Christmas gifts

11th Tachwedd 2021

Image of Christmas giftsAllech chi ddod ag ychydig o lawenydd a hapusrwydd i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn ardaloedd Aberhonddu ac Ystradgynlais y Nadolig hwn?

Mae Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Powys yn chwilio am roddion gan y gymuned leol i gefnogi'r apêl flynyddol ar gyfer teganau ac anrhegion, fel nad yw unrhyw blentyn yn mynd heb ddim y Nadolig hwn.

Mae trigolion yn cael eu hannog i roi teganau newydd i blant rhwng 0-13 oed, dillad babanod, colur, hwdis neu nwyddau ymolchi i bobl ifanc yn eu harddegau.  Bydd pob rhodd yn cael ei gwerthfawrogi'n fawr a bydd yn gwneud gwahaniaeth i blant a phobl ifanc y Nadolig hwn.

Meddai'r Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Plant: "Hoffwn annog cymaint o unigolion, grwpiau elusennol, sefydliadau a busnesau lleol â phosibl i gymryd rhan unwaith eto eleni i wneud y Nadolig yn arbennig i blant a phobl ifanc a fyddai fel arall heb gyffro'r Nadolig.

Mae'n hawdd - ewch â'ch rhodd i fan casglu cyfleus:

·       Banc y Natwest, 27 Stryd Fawr, Aberhonddu

·       Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu

·       Hay Accountancy Services, 24-25 Stryd y Castell, Y Gelli Gandryll

·       Hendre Ladus, Swyddfa Ystradgynlais

Y diwrnod olaf i roi eich rhodd yw Dydd Gwener 17 Rhagfyr, 2021

Os hoffech ragor o wybodaeth cysylltwch â Janine (Aberhonddu) 07800 840 869 / Gill (Ystradgynlais) 07791 245 572

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu