HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymchwilwyr y Cyngor wedi atal twyll gwerth £780k yn ystod y pandemig

A man putting a finger to his lips as he steals money

16 Tachwedd 2021

A man putting a finger to his lips as he steals moneyHelpodd swyddogion gwyliadwrus Cyngor Sir Powys i atal twyll a gwallau gwerth £780,102 wrth dalu grantiau yn gysylltiedig â phandemig COVID-19.

Ac i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Twyll Ryngwladol 2021 (14-20 Tachwedd), mae Tîm Gwrth-dwyll Corfforaethol y cyngor wedi datgelu ei fod wedi atal twyll a gwallau gwerth £5,365,044 ers ei sefydlu yn 2015.

Mae'r ffigur hwn yn cynnwys £2,348,195 mewn gordaliadau adenilladwy a £3,007,849 o dwyll a gwallau a gafodd eu hatal, gan olygu y gellir gwario'r arian hwn ar ddarparu gwasanaethau i'r rhai mewn gwir angen.

Trefnir Wythnos Ymwybyddiaeth Twyll Ryngwladol gan Gymdeithas Arolygwyr Twyll Ardystiedig a'i nod yw lleihau effaith twyll drwy hyrwyddo ymwybyddiaeth ac addysg gwrth-dwyll.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Portffolio Cyllid Cyngor Sir Powys: "Mae'r cyngor wedi cofrestru fel cefnogwr Wythnos Ymwybyddiaeth Twyll Ryngwladol ac mae'n falch o waith ei Dîm Gwrth-dwyll dros y chwe blynedd diwethaf, sydd wedi helpu i sicrhau nad yw dros £5.3miliwn wedi'i dalu mewn camgymeriad neu i dwyllwyr.

"Mae'r cyngor yn gwrthwynebu pob math o dwyll a llygredd, ac mae'n benderfynol o amddiffyn rhag camau gweithredu o'r fath, boed hynny o fewn y cyngor neu gan unigolion, grwpiau neu sefydliadau allanol. Felly, os ydych yn ymwybodol o unrhyw un sy'n cyflawni twyll, rhowch wybod amdano. Fel hynny bydd gennym fwy o arian i'w wario ar wasanaethau a fydd o fudd i bawb yn y sir."

Os ydych yn amau bod unrhyw fath o dwyll neu lygriad yn digwydd gallwch roi gwybod amdano drwy wefan y cyngor, yn ddienw os oes angen: https://cy.powys.gov.uk/article/4827/Rhoi-gwybod-am-dwyll

Gellir anfon negeseuon e-bost hefyd at: fraud@powys.gov.uk a gallant gynnwys cais am alwad yn ôl, cyn belled â bod rhif ffôn yn cael ei roi.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu