HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dod o hyd i algâu gwyrddlas yn Llyn Clywedog

Image of Clywedog

16 Tachwedd 2021

Image of Clywedog Canfuwyd algâu gwyrddlas yn Llyn Clywedog ac o ganlyniad mae Cyngor Sir Powys yn argymell osgoi gweithgareddau lle mae trochi yn y dŵr yn debygol.

Mae'r algâu'n cynhyrchu tocsinau sy'n gallu achosi brech y croen, cyfog, chwydu, poenau stumog, twymyn a phen tost os bydd rhywun yn eu llyncu. Weithiau mae'n gallu achosi salwch mwy difrifol fel effeithiau niweidiol ar yr iau a'r system nerfol.

Mae'r algâu gwyrddlas (seibanofacteria) yn digwydd yn naturiol mewn dyfroedd mewndirol, aberoedd a moroedd ac ni ellir eu tynnu na'u trin. Maent yn prifio mewn tywydd cynnes ac yn debygol o fynd a dod drwy gydol tymor yr haf.

O ystyried y peryglon posibl i iechyd a achosir gan algâu gwyrddlas, rydym yn rhoi'r cyngor canlynol:

  • peidiwch â nofio yn y dŵr nac ymdrochi, e.e. trwy fynd sgïo dŵr
  • peidiwch â llyncu'r dŵr
  • osgowch gyswllt â'r algâu - cadwch draw
  • peidiwch â bwyta pysgod sy'n cael eu dal yn Llyn Clywedog
  • peidiwch â gadael i anifeiliaid anwes neu dda byw ddod i gyswllt â dŵr y llyn
  • gwyliwch a chadw at y rhybuddion a leolir o amgylch Llyn Clywedog

Dylai unrhyw un sydd wedi dod i gyswllt â dŵr sy'n cynnwys algâu gwyrddlas gael cawod gyda dŵr ffres yn syth.

Dylai unrhyw un sydd wedi dod i gyswllt â dŵr dan effaith algâu ac sydd wedi mynd yn sâl gael sylw.

I gael mwy o gymorth a chyngor cysylltwch â Thîm Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Sir Powys ar 01597 827467.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu