HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cabinet i ystyried adroddiad gwrthwynebu Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion

Image of Transforming Education words and its branding

17 Tachwedd 2021

Image of Transforming Education words and its brandingMae'r cyngor sir wedi dweud y gallai ysgol gynradd fechan yng ngogledd Powys gau'r flwyddyn nesaf os caiff ei gymeradwyo gan y Cabinet yn ddiweddarach y mis hwn.

Mae Cyngor Sir Powys am ad-drefnu'r ddarpariaeth gynradd yn y sir fel rhan o'r Strategaeth i Drawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 ac yn cynnig cau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion ar 31 Awst 2022.

Yn gynharach eleni, cytunodd y Cabinet i gyhoeddi'r hysbysiad statudol yn cynnig y newid yn ffurfiol, ac fe'i cyhoeddwyd ym mis Medi.  Yn ystod cyfnod yr hysbysiad statudol, derbyniwyd 21 o wrthwynebiadau.

Ar ddydd Mawrth, 23 Tachwedd, bydd y Cabinet yn derbyn ac yn ystyried yr adroddiad gwrthwynebu a gofynnir iddo gymeradwyo'r cynnig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion o 31 Awst 2022, gyda disgyblion yn mynychu eu hysgol arall agosaf.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Ar ôl ystyried y gwrthwynebiadau, byddaf yn argymell i'r Cabinet eu bod yn cymeradwyo'r cynnig i gau'r Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion. 

"Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid y profiad i ddysgwyr a hawliau ein dysgwyr ac fe wnawn wireddu hynny trwy gyflwyno ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

"Mae'r strategaeth yn un uchelgeisiol a chyffrous a chredwn y bydd yn rhoi'r dechrau gorau posibl a haeddiannol i'n dysgwyr.  Ond wrth i ni ddechrau ei roi ar waith, byddwn yn wynebu penderfyniadau dyrys wrth i ni geisio mynd i'r afael â rhai o'r heriau sy'n wynebu addysg ym Mhowys gan gynnwys nifer fawr o ysgolion bach yn y sir, nifer y disgyblion yn syrthio a nifer fawr o lefydd gwag.

"Nid ar chwarae bach y gwnaed y penderfyniad i fwrw ymlaen â'r cynnig hwn.  Mae'r penderfyniad wedi'i herio bob cam o'r ffordd gan uwch-arweinwyr o fewn y cyngor, ond fe'i datblygwyd er budd y dysgwyr sydd wedi bod ar flaen ein trafodaethau a'r penderfyniadau.

I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu