HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Arolwg Asesiad Lles

Image of reservoir with PSB 2040 logo and text saying "asesiad lles wellbeing assessment" in the foreground

17 Tachwedd 2021

Image of reservoir with PSB 2040 logo and text saying "asesiad lles wellbeing assessment" in the foregroundMae trigolion ar hyd a lled Powys yn cael eu hannog i roi eu barn ar llesiant fel rhan o arolwg sy'n cael ei gynnal gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB).

Mae'r Asesiad Lles yn rhywbeth y mae'n rhaid i ni ei wneud fel rhan o Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). 

Mae'r asesiad yn edrych ar bedair thema:

  • Cymdeithasol
  • Economi
  • Yr Amgylchedd
  • Diwylliant a Chymuned

Mae PSB wedi casglu data o amrywiaeth o ffynonellau, wedi cynnal arolwg Byw ym Mhowys ac wedi defnyddio llawer o ffynonellau ymgysylltu eraill i gael dealltwriaeth dda o anghenion lles pobl ledled y sir.

Mae'r holl wybodaeth hon wedi arwain at asesiad manwl a chynhwysfawr o lesiant ym Mhowys wedi'i gyhoeddi ar yr hwb ymgynghori ac ymgysylltu Cyngor Sir Powys.

Dywedodd y Cyng Rosemarie Harris, Cadeirydd PSB Powys: "Hoffem i gynifer o drigolion, o bob oed, i gymryd rhan a'n helpu i ddeall yr hyn y mae llesiant yn ei olygu iddyn nhw.

"Bydd hyn yn ein helpu i gael dealltwriaeth dda o lesiant ar draws ein sir a sicrhau bod gennym gynllun Llesiant sy'n canolbwyntio ar y pethau cywir."

I ddarllen y asesiad drafft a gymryd rhan yn yr arolwg, ewch i: https://www.dweudeichdweudpowys.cymru/asesiad-lles

Mae'r arolwg yn cau canol nos Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu