HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gyrfaoedd newydd ac anrhegion Nadoligaidd yn y Ffair Aeaf

Christmas Lights

19 Tachwedd 2021

Christmas LightsBeth am ddod o hyd i swydd newydd ac anrhegion Nadoligaidd i gyd mewn un lle.

Os ydych yn ymweld â'r Ffair Aeaf dewch draw i gael sgwrs gyda'n staff am y cyfleoedd gwaith ym maes gofal cymdeithasol Cyngor Sir Powys.

Mae gan y cyngor gyfleoedd gwaith i staff gofal cymwysedig, gweithwyr cymdeithasol, staff gofal yn y cartref yn ogystal ag unigolion sydd am ddechrau eu gyrfaoedd mewn gofal cymdeithasol ac sy'n dymuno gweithio tuag at eu cymwysterau NVQ.

Bydd ein tîm maethu hefyd yn y digwyddiad i drafod sut y gallwch gefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd drwy ddod yn ofalwr maeth.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig manteision gwych i weithwyr gan gynnwys cyfraddau cyflog rhagorol a chyfleoedd hyfforddi a datblygu gwych.

Ychwanegodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Rydym yn ymroddedig i sicrhau'r canlyniadau gorau i'n trigolion ym Mhowys, felly os hoffech gael cyfle gyrfa newydd, gyda chyfle i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ac i wella bywydau, yna dewch draw i adeilad y Principality i sgwrsio â'n tîm cyfeillgar."

Os nad ydych yn ymweld â'r Ffair Aeaf ac mae gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am ein cyfleoedd gwaith, ewch https://cy.powys.gov.uk/swyddi

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu