HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Chwilio am aelodau annibynnol

Image of Powys County Council's logo

22 Tachwedd 2021

Image of Powys County Council's logoMae Cyngor Sir Powys yn chwilio am aelodau annibynnol newydd i'w Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

Bydd y rôl yn para o leiaf pum mlynedd o fis Mai nesaf a bydd yn gyfle i rywun gael llais annibynnol ar faterion ariannol y cyngor sir a chael rôl bwysig ar wella'i waith.

Yn bwyllgor o naw aelod gyda chwe chynghorydd etholedig a thri aelod annibynnol o du allan i'r cyngor, mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio'n rhoi trosolwg lefel uchel o drefniadau llywodraethu, cyllid, trysorlys a rheoli risg, rheolaeth fewnol, perfformiad a threfniadau cwyno.

Dylai ymgeiswyr feddu ar sgiliau proffesiynol ac ymarferol cadarn, o feddwl annibynnol ac ymchwilgar, ac yn gallu helpu gwaith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio trwy wybodaeth a phrofiad bersonol mewn meysydd sy'n berthnasol i'r rôl.

Gofynnir i aelod annibynnol fynychu chwe chyfarfod cyhoeddus y flwyddyn ynghyd â gweithgorau, hyfforddiant gorfodol a digwyddiadau datblygu.

Bydd yr aelodau annibynnol yn derbyn lwfans dyddiol yn unol â Phanel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

Er bydd angen i ymgeiswyr ddeall sut mae llywodraeth leol yn gweithio, fel aelod annibynnol ni allant gael unrhyw gysylltiadau busnes â'r cyngor sir.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Lisa Richards dros e-bost (lisa.richards@powys.gov.uk) neu drwy ffonio 01597 826371. Am drafodaeth anffurfiol ar y gwaith, cysylltwch â Jane Thomas, Pennaeth Cyllid yn Neuadd y Sir,  Llandrindod, Powys ar 01597 826729.

I wneud cais am y rôl, ewch i https://tinyurl.com/2955xpnr

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu