HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

'Gaeaf Llawn Lles' i blant Powys

Image of children playing music

22 Tachwedd 2021

Image of children playing musicBydd mwy o arian ar gael i drefnu gweithgareddau i blant ar draws Powys dros fisoedd y gaeaf.

Bu Cyngor Sir Powys a'i bartneriaid yn trefnu gweithgareddau i blant Powys dros wyliau'r haf, gyda dros 11,000 o sesiynau'n cael eu cynnal diolch i nawdd gan Lywodraeth Cymru.

Roedd croeso mawr i'r cynllun Haf o Hwyl, felly er mwyn adeiladu ar y llwyddiant hwn, mae arian ar gael ar gyfer 'Gaeaf Llawn Lles'  i gynnig gweithgareddau am ddim i helpu lles plant a phobl ifanc 0 - 25 oed dros fisoedd y gaeaf.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan: "Mae'n braf ein bod yn gallu adeiladu ar lwyddiant Haf o Hwyl a pharhau i gynnig cymorth i blant a phobl ifanc Powys.  Mae chwarae'n ffordd bwysig i ni helpu ein pobl ifanc gysylltu a datblygu eu sgiliau i ategu eu lles cymdeithasol, emosiynol a chorfforol."

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar Wasanaethau Plant: "Rwy wrth fy modd bod yr arian hwn ar gael eto dros y gaeaf.  Mae Covid-19 wedi cael effaith sylweddol ar les emosiynol, cymdeithasol a chorfforol plant a phobl ifanc, felly mae'n hanfodol ein bod yn rhoi cyfle iddynt fanteisio ar weithgareddau i helpu eu datblygiad a'u lles.

Rwy'n annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud cais am nawdd i gysylltu â'r tîm yn

childcareoffer@powys.gov.uk.

Gallwch wneud cais os ydych chi eisoes yn darparu gweithgareddau, neu os hoffech sefydlu grŵp gweithgareddau sy'n cynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc gymryd rhan mewn digwyddiadau chwarae, chwaraeon, celf neu ddiwylliannol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 26 Tachwedd 2021

Dylai teuluoedd a phobl ifanc ym Mhowys gadw llygad allan am fwy o wybodaeth yn fuan am y gweithgareddau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu