HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cabinet yn cymeradwyo cau ysgol fach

Image of Transforming Education words and its branding

23 Tachwedd 2021

Image of Transforming Education words and its brandingBydd ysgol gynradd fach yng ngogledd Powys yn cau'r flwyddyn nesaf ar ôl i'r Cabinet gymeradwyo'r cynnig.

Mae Cyngor Sir Powys am ad-drefnu'r ddarpariaeth gynradd yn y sir fel rhan o'r Strategaeth i Drawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030. Mae'n cynnig cau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion ar 31 Awst 2022.

Yn gynharach eleni, cytunodd y Cabinet i gyhoeddi hysbysiad statudol yn cynnig y newid yn ffurfiol, ac fe'i cyhoeddwyd ym mis Medi.  Yn ystod cyfnod yr hysbysiad statudol, derbyniwyd 21 o wrthwynebiadau.

Heddiw (dydd Mawrth, 23 Tachwedd) ystyriodd y Cabinet yr adroddiad gwrthwynebu a chymeradwyo'r cynnig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion o 31 Awst 2022, gyda disgyblion yn mynychu eu hysgol agosaf arall.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Ar ôl ystyried y gwrthwynebiadau'n ofalus, mae'r Cabinet wedi cymeradwyo'r cynnig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion. 

"Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid profiadau a hawliau ein dysgwyr ac fe wnawn wireddu hynny trwy gyflwyno ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

"Mae ein strategaeth yn un uchelgeisiol a chyffrous a chredwn y bydd yn rhoi'r dechrau gorau posibl a haeddiannol i'n dysgwyr.  Ond wrth i ni ddechrau ei rhoi ar waith, byddwn yn wynebu penderfyniadau dyrys wrth i ni geisio mynd i'r afael â rhai o'r heriau sy'n wynebu addysg ym Mhowys. Mae'r rhain yn cynnwys nifer fawr o ysgolion bach yn y sir, gostyngiad yn nifer y disgyblion, a nifer fawr o leoedd gwag.

"Nid ar chwarae bach y gwnaed y penderfyniad hwn. Roedd uwch-arweinwyr o fewn y cyngor yn herio'r penderfyniad yn gadarn bob cam o'r ffordd, ond fe'i datblygwyd er budd y dysgwyr sydd wedi bod ar flaen ein trafodaethau a'n penderfyniadau."

I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu