HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Proses i gau ysgol Yr Ystog wedi dod i ben

Image of Transforming Education words and its branding

25 Tachwedd 2021

Image of Transforming Education words and its brandingMae'r broses i gau ysgol gynradd fach yng ngogledd Powys wedi dod i ben, dywedodd y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys am ad-drefnu'r ddarpariaeth gynradd yn y sir fel rhan o'i Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 gan gynnig cau Ysgol Gynradd Yr Ystog.

Yr wythnos yma (dydd Mawrth, 23 Tachwedd) cytunodd y Cabinet i orffen y broses o ran cau Ysgol Gynradd Yr Ystog ar ôl ystyried canfyddiadau adroddiad ymgynghori ar y cynnig.

Ond mae angen mynd i'r afael â phryderon am yr ysgol ac mae'r Cabinet wedi rhoi sêl bendith i'r cyngor ystyried opsiynau pellach i ymdrin â'r pryderon hyn.  Bydd adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet maes o law.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar Addysg ac Eiddo: "Hoffwn ddiolch i bawb a gyfrannodd i'r gwaith ymgynghori ar y cynnig hwn.

"Dros y cyfnod ymgynghori, roedd yn amlwg fod nifer fawr o ddisgyblion yr ardal yn teithio i ysgolion yn Swydd Amwythig er mai Ysgol Gynradd yr Ystog yw'r ysgol agosaf, felly nid yw nifer y disgyblion ar y gofrestr mor uchel ag y dylai fod.

Hefyd, mae nifer fawr o dai'n cael eu codi yn Yr Ystog a'r cylch sy'n debygol o roi pwysau ar lefydd mewn ysgolion ac mae angen gwella cyflwr stad ysgolion yr ardal.

"Rydym wedi derbyn nifer o sylwadau am yr effaith y gall hyn ei gael ar yr iaith Gymraeg a'r diwylliant os bydd rhieni'n dewis ysgolion yn Swydd Amwythig yn lle ysgol ym Mhowys i'w plant.

"Rydym am drafod y materion hyn fel mater o frys a byddaf yn gofyn i swyddogion ddod nôl gyda'u canfyddiadau cyntaf mor fuan â phosibl."

Am fwy o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu