HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Aelodau CFFI yn derbyn Gwobr Barcud Arian

YFC members receive Silver Kite Award

25 Tachwedd 2021

YFC members receive Silver Kite AwardMae Cadeirydd Cyngor Sir Powys wedi cydnabod ymdrechion dau aelod o Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Brycheiniog.

Derbyniodd Raiff Devlin a Sian Healey wobrau Barcud Arian wrth y Cynghorydd Gwynfor Thomas am eu hymroddiad, nid yn unig i aelodau'r clwb ond i'r gymuned yn gyffredinol.

Mae Mr Devlin a Ms Healey, Cadeirydd ac Ysgrifennydd presennol Clwb Ffermwyr Ifanc Pontfaen, wedi bod yn trefnu digwyddiadau i ddenu'r cyhoedd ac wedi gweithio'n ddiwyd i gadw cymuned gref ac agos o fewn ward Yscir.

Fe'u henwebwyd gan y Cynghorydd Iain McIntosh, Cynghorydd Lleol Ward Yscir.  Dywedodd: "Roedd yn fraint cael enwebu Sian Healey a Raiff Devlin am y wobr Barcud Arian eleni. 

"Gyda'i gilydd mae Sian a Raiff wedi helpu Clwb Ffermwyr Ifanc Pontfaen fynd o nerth i nerth, a chael eu cydnabod nid yn unig ar lefel Cymru, ond ar lefel y Deyrnas Unedig hefyd.  Erbyn hyn mae gan glwb Pontfaen bron i 50 o aelodau gweithgar. 

"Mae Raiff a Sian yn llwyr haeddu gael eu cydnabod am eu cyfraniad i'r gymuned dros y blynyddoedd diwethaf."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu