HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ffigurau ailgylchu Cymru gyfan yn cadarnhau bod Powys yn rhagori ar y targedau

Image showing a recycling icon

25 Tachwedd 2021

Image showing a recycling iconMae'r data diweddaraf a gyhoeddwyd gan Stats Cymru yn cadarnhau bod Powys wedi rhagori ar darged ailgylchu statudol Llywodraeth Cymru o 64%, gyda  chyfradd ailgylchu drawiadol o 66.1% ar gyfer 2020/21.

Yn gyffredinol, mae Cymru'n perfformio'n well na gwledydd cartref eraill y DU o ran ailgylchu ac ar hyn o bryd mae'n un o'r  gwledydd gorau yn y byd o ran cyfraddau ailgylchu. Mae trigolion Powys gyda'r gorau o ran ailgylchu, ac mae cyfraddau ledled y sir yn parhau i godi.

"Rydym bob amser wedi gwybod bod dinasyddion Powys yn ailgylchwyr da sy'n   ymfalchïo'n fawr mewn chwarae'u rhan dros yr amgylchedd a gwneud cyfraniad at fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd," esbonia'r Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Portffolio'r Cabinet dros Wastraff ac Ailgylchu.

"Mae cyhoeddi'r  ffigurau swyddogol hyn yn cadarnhau bod gwaith caled ac ymrwymiad ein trigolion a'n  criwiau'n talu ar ei ganfed.

"Mae hon yn garreg filltir wych i'w chyrraedd awr ein taith tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy, ond rhaid inni beidio â llaesu dwylo; Cafodd 1% o'r gyfradd ailgylchu eleni ei gario drosodd o 2019/20, ac er ei bod yn dal yn ganran ailgylchu ardderchog, mae mwy y gallwn ei wneud bob amser wrth symud ymlaen.

"Mae angen inni gynnal y momentwm a chynyddu ein hymdrechion i ailgylchu cymaint â phosibl er mwyn cyrraedd targed nesaf Llywodraeth Cymru ar gyfer ailgylchu, sef ailddefnyddio neu gompostio 70% o'n gwastraff erbyn 2025."

I gael rhagor o fanylion am yr hyn y gellir ac na ellir ei ailgylchu drwy eich casgliadau ailgylchu wythnosol ac yn ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref, ewch i https://cy.powys.gov.uk/sbwrielacailgylchu

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu