HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gofalwyr di-dâl - pa gymorth allech chi ei gael?

Unpaid carers

25 Tachwedd 2021

Unpaid carersMae Cyngor Sir Powys a'r sefydliad trydydd sector y mae'n ei gomisiynu i gynorthwyo gofalwyr di-dâl - Credu - yn annog gofalwyr di-dâl i fod yn ymwybodol o'u hawliau a'r cymorth y gallai fod ganddynt hawl iddo.

Fel rhan o ymgyrch genedlaethol i gefnogi pobl sy'n cynorthwyo aelodau o'u teulu neu ffrindiau/cymdogion i fyw'n annibynnol, mae'r ddau sefydliad yn annog pobl i ymweld â  https://gov.wales/carers-rights i weld beth mae ganddynt hawl iddo.

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn addo'r canlynol i ofalwyr di-dâl :

  • Yr hawl i lesiant;
  • Yr hawl i gael gwybodaeth, cyngor a chymorth;
  • Yr hawl i asesiad os na ellir diwallu eich anghenion drwy wybodaeth a chyngor;
  • Yr hawl i gael llais a chael rheolaeth dros benderfyniadau am eich cefnogaeth;
  • Yr hawl i eiriolaeth.

Meddai Jenny O'Hara Jakeway, Prif Swyddog Gweithredol Credu: "Gall gofalu am rywun fod y rhodd mwyaf gwerthfawr a phwysig y gall unrhyw un ei roi i arall, ond gall hefyd fod yr amser mwyaf anodd yn ein bywydau. Mae gwobrau a heriau gofalu yn niferus ac yn amrywiol, ac mae Credu yma i chi."

Os ydych yn ofalwr di-dâl sy'n awyddus i gael rhagor o wybodaeth, ewch i  https://gov.wales/carers-rights neu cysylltwch â Credu yn https://www.carers.cymru/credu, drwy eu ffonio ar 01597 823 800 neu drwy anfon e-bost at  carers@credu.cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu