HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Rhaglen gymorth i ofalwyr pobl â dementia yn cael ei hargymell i'w defnyddio yng Nghymru

Image of hands

Image of hands Mae rhaglen cymorth seicolegol i helpu i leihau iselder ymhlith gofalwyr pobl sydd â dementia wedi cael ei hargymell i'w defnyddio yng Nghymru.

Dangoswyd bod START (STrAtegies for RelaTives), rhaglen wyth wythnos o gymorth seicolegol, yn gwella ansawdd bywyd ac yn lleihau iselder ymhlith y rheini sy'n gofalu am bobl â dementia.

Mae'r rhaglen START yn cynnig sesiynau ar strategaethau ymdopi, cynllunio ar gyfer y dyfodol, technegau ar gyfer rheoli ymddygiad, hunanofal ac addysg am ddementia, a gellir eu teilwra i weddu i anghenion gofalwyr.

Canfu ymchwilwyr yn Technoleg Iechyd Cymru (HTW) a asesodd y dystiolaeth i gefnogi'r rhaglen, ei bod yn effeithiol ac yn gost-effeithiol, a'i bod yn cael effaith hirdymor ar les gofalwyr.  Daethant i'r casgliad y dylai fod ar gael i holl ofalwyr pobl â dementia yng Nghymru.

Gallwch ddarganfod mwy yma: https://www.healthtechnology.wales/reports-guidance/ymyriadau-seicolegol-ar-gyfer-gofalwyr-dementia/?lang=cy

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu