HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Lansio Arolwg o'r Gyllideb

Image of pound coins, and a five pound and ten pound note

29 Tachwedd 2021

Image of pound coins, and a five pound and ten pound noteGofynnwn i drigolion, busnesau a rhanddeiliaid eraill ar draws Powys rannu eu barn fel rhan o broses pennu cyllideb y Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod y Cabinet ar faterion Cyllid aThrafnidiaeth: "Mae'r Cyngor wedi wynebu heriau na welwyd mo'u tebyg o'r blaen dros yr ugain mis diwethaf yn sgil effaith Covid-19. Mae'r pandemig wedi bod yn drech na phob ystyriaeth arall o ran ein gweithgarwch a gweithgareddau cymunedau'r sir. 

"Hoffem glywed gan gynifer o bobl ag y bo modd i'n helpu i lunio cyllideb y flwyddyn nesaf, wrth i ni barhau i ganolbwyntio ar adfer wedi Covid-19, fel y gallwn gefnogi ein cymunedau cymaint ag y gallwn.

"Ein nod yw unioni gobeithion a disgwyliadau ein cymunedau â gweledigaeth y Cyngor a'r Cynghorwyr, gan wneud Powys yn lle gwych i fyw, dysgu, gweithio a chwarae ynddo."

Trwy gymryd rhan yn yr arolwg hwn, mae cyfle hefyd i ddysgu mwy am y gwasanaethau y mae'r Cyngor yn eu darparu, a sut y cânt eu hariannu.

Gallwch ymateb yn y ffyrdd canlynol:

  1.             arolwg ar-lein -  www.dweudeichdweudpowys.cymru/arolwg-cyllideb
  2.             copi papur- e-bostiwch:  customerservices@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827460 i ofyn am fersiwn print

Mae'r arolwg yn cau am hanner nos, ddydd Sul 19 Rhagfyr 2021.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu