HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Mae angen eich help chi ar bobl ifanc ardal Llanfyllin!

Image of teenage boy

6 Rhagfyr 2021

Image of teenage boyAllech chi wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl ifanc ym Mhowys dros yr argyfwng hwn?

Mae angen brys am lety â chymorth, sef rhywun sydd ag ystafell wely sbâr i arwain a mentora pobl ifanc rhwng 16 - 25 oed ym Mhowys sydd tan hyn wedi bod mewn gofal maeth neu mewn perygl o ddod yn ddigartref.  Y cyfan sydd ei angen yw ystafell sbâr a chalon garedig.

Rydym bob amser yn chwilio am westeiwyr ond ar hyn o bryd mae gennym berson ifanc sydd angen rhywle i fyw ar frys yn ardal Llanfyllin a'r cylch er mwyn gallu parhau i fynd i'r ysgol a digwyddiadau chwaraeon lleol.  Allech chi helpu neu ydych chi'n gwybod am rywun?

Byddwch yn derbyn gwobr ariannol, hyfforddiant a chefnogaeth, a'r boddhad o wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc a fyddai fel arall mewn perygl o fod yn ddigartref.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Plant: "Trwy ddod yn westeiwr llety â chymorth, byddwch yn cyfrannu'n sylweddol at fywyd person ifanc gyda'ch cefnogaeth barhaus, yn ogystal â chreu elfen o berthyn er mwyn iddynt fagu hyder a dysgu sgiliau bywyd pwysig i'r dyfodol.

"Cysylltwch â'r tîm os hoffech chi gymryd y cyfle gwerth-chweil hwn."

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cysylltwch â'r tîm ar 01597 827325 neu anfonwch e-bost at supported.lodgings@powys.gov.uk

Mae modd cyflwyno cais a mynd drwy'r broses gymeradwyo o fewn canllawiau presennol covid-19.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu