gwelededd ddewislen symudol Toggle

Penodi Pennaeth Addysg

Georgina Bevan

9 Rhagfyr 2021

Georgina Bevan
Mae Powys wedi penodi Pennaeth Addysg newydd a fydd yn atgyfnerthu uwch-dîm addysg y cyngor sir.

Penodwyd Georgina Bevan sydd ar hyn o bryd Brif Bartner Cwricwlwm, Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru, yn Bennaeth Addysg i Bowys a bydd yn dechrau yn y swydd ym mis Mawrth.

Yn wreiddiol o Berkshire, daeth Georgina'n athrawes fathemateg bron i ugain mlynedd yn ôl gan gymryd rolau arwain trwy gydol ei gyrfa yn y maes addysg.  Mae ganddi brofiad sylweddol o wella ysgolion fel uwch-arweinydd lle cafodd y gwelliannau hyn eu cydnabod yn genedlaethol, ac yn ei swydd bresennol gan weithio ochr yn ochr ag uwch-arweinwyr i yrru gwelliannau mewn ysgolion.

Mae'n byw yn Aberhonddu gyda'i gŵr Jason a'u plant Ellis a Cali.

Mae'n gyn-athletwr Olympaidd ac wedi cystadlu yn y Gemau Olympaidd yn 2004 yn Athens mewn jwdo, ac mae hefyd yn gyn-bencwmpwr Ewropeaidd a'r Gymanwlad.

Meddai Georgina: "Mi ddes yn athrawes i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc ac rwy nawr yn edrych 'mlaen at wella'r cyfleoedd i bobl ifanc ar draws Powys."

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Addysg, y Cynghorydd Phyl Davies: "Mae'n bleser croesawu Georgina i Bowys fel Pennaeth Addysg ac rwy'n edrych ymlaen at ei gweld yn atgyfnerthu arweinyddiaeth strategol ar draws y gwasanaeth.  Fel rhiant gyda dau o blant yn ysgolion Powys, bydd ganddi ddiddordeb brwd o ran helpu i wireddu gweledigaeth y cyngor i'r sir a'i chymunedau."

Mae'r penodiad hwn yn dilyn penderfyniad a wnaed gan y cyngor ar ddechrau'r flwyddyn i greu dwy swydd ar lefel uwch sef Cyfarwyddwr Addysg a Phennaeth Addysg yn dilyn arolwg o strwythur uwch-reoli'r sefydliad.

Penodwyd cyn Bennaeth a'r Prif Swyddog Addysg Dros Dro, Lynette Lovell yn Gyfarwyddwr Addysg ym mis Medi.